HOK-Elannon vaalit lähestyvät. Netti- ja postiäänestys järjestetään 26.3. – 6.4.

Vasemmistoliitolla on yhteensä 142 ehdokasta Helsingissä ja Uudellamaalla HOK-Elannon vaaleissa. Ehdokasmäärä on kaksinkertainen edellisiin vaaleihin verrattuna.

Ehdokkaina on muun muassa viisi kansanedustajaa. He ovat Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Anna Kontula, Pia Lohikoski ja Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa korostetaan muun muassa kestävää kehitystä ja eettisiä arvoja korostamalla, että kaupan ja kulutuksen lisääminen eivät saa olla itsetarkoitus ja vaatimalla hankintaketjuja läpinäkyviksi.

Hiilineutraaliksi 2025

Vasemmiston tavoitteena on hiilineutraali HOK-Elanto vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa muun muassa energiatehokkuutta, tuuli- ja aurinkovoiman ja maalämmönkäyttöä. Tuotteiden hiilijalanjälki tulee ohjelman mukaan saada esiin.

Ohjelmassa vaaditaan myös lisää lähikauppoja, joissa voidaan asioida lastenrattailla, rollaattorilla ja sähköpyörätuolilla.

ILMOITUS

Keskeisten vaaliteemojen joukkoon kuuluu myös vaatimus bonusten turvaamisesta myös pienituloisille. Pieni- ja keskituloisten asiakkaiden tulisi saada nykyistä helpommin korkeampi bonustaso.

Reiluista työehdoista vasemmiston ohjelma toteaa, että HOK-Elannon on oltava suunnannäyttäjä kunnollisen palkkatason, työehtojen, työturvallisuuden ja koulutusmahdollisuuksien osalta.

HOK-Elannon vaaleissa on pääkaupunkiseudulla yli 630 000 äänioikeutettua.