Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin, JUKOn, JHL:n ja Jytyn mielestä epärealistisiin vaatimuksiin.

Kuntaneuvotteluihin osallistuvat muut palkansaajajärjestöt pitävät syntynyttä tilannetta vastuuttomana. Neuvotteluissa on ollut tarjolla minimissään sama taso palkankorotuksiin kuin teollisuudessa ja vientialoillakin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkiliitto Jyty (JAU) sekä Kuntatyönantajat KT ovat työntekijäjärjestöjen johtajien mukaan esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt.

Kolmen palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha.

JUKO ja JAU katsovat, että kahden vuoden sopimuksella ja riittävillä palkankorotuksilla voidaan osoittaa arvostusta julkisen sektorin työntekijöille.

– Haluamme rauhoittaa työmarkkinatilanteen. Nykytilanteessa se on ainoa vastuullinen ratkaisu. Tilanne on täysin kohtuuton julkisen alan työntekijöille, järjestöjohtajat toteavat.

ILMOITUS

SuPer ja Tehy: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille

– Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet yllättäen KT Kuntatyönantajat aloitteesta, toteavat puolestaan yhteisessä tiedotteessaan hoitoalan liitot SuPer ja Tehy. Ne eivät pidä asiallisena neuvottelujen käymistä julkisuudessa, mutta toteavat, että KT ei anna siihen muuta vaihtoehtoa.

KT:n tarjous neuvotteluratkaisuksi on hoitoalan liittojen mukaan ollut sellainen, että hoitajat ja muut kunta-alan työntekijät jatkaisivat kiky-tuntien tekemistä korvauksetta vuoden loppuun saakka.

– KT ei myöskään katso, että 170 000 sotealan osaajaa ansaitsisivat oman työehtosopimuksen.

Neuvottelupöydässä ei Tehyn ja SuPerin mukaa ole esitetty KT:n mainitsemia 10 prosentin palkankorotuksia. Neuvottelujen keskeytys vaikuttaa niiden mukaan enemmänkin hoitajajärjestöihin kohdistetulta peliliikkeeltä eikä vakavalta yritykseltä päästä ratkaisuun työehdoista.

Hoitoalan liittojen tavoitteena on vähintään vientialojen mukaiset palkankorotukset, kiky-tunneista luopuminen, tasa-arvo-ohjelma ja alakohtainen sote-sopimus.