Lehtikuva/Markku Ulander

Opetusministerin mielestä etäopetuksessa olevien kouluruokailua tulisi välttää lähikontaktien vähentämiseksi.

Suomi siirtyi keskiviikkoaamuna poikkeustilaan myös koulutuksessa. Lähiopetus on keskeytetty lähes kokonaan ja siirrytty etäopetukseen. Varhaiskasvatus toimii edelleen.

Opetusministeri Li Andersson sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa muutoksen olevan suuri myös opettajien työnkuvaan. Hän kiitti ”Suomen huippuosaavia koulutettuja opettajia ja kaikkia rautaisia opetusalan ammattilaisia” nopeasta siirtymästä poikkeusjärjestelyihin.

Andersson painotti, että poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta opetus jatkuu.

– Hallitus ei ole valmiuslain nojalla keskeyttänyt opetusta. Lähtökohta on se, että me haluamme edelleen turvata lasten ja nuorten mahdollisuuksia jatkaa opintojaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä lakien, muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisen, valmistelu jatkuu normaalisti.

ILMOITUS

Andersson kertasi koulutusta koskevat poikkeusajan linjaukset ja vastasi usein esitettyihin kysymyksiin.

Ministeriöstä on kysytty muun muassa sitä, miksi päiväkodit ovat auki vaikka koulut ovat kiinni.

– Haluamme myös näissä poikkeuksellisissa oloissa mahdollistaa vanhempien työnteon ja myös etätyöskentelyn, hän vastasi.

– Monet asiantuntijat ovat lisäksi varoittaneet, että jos varhaiskasvatuksen yksiköt suljetaan, todennäköisyys hoitovastuun siirtymisestä isovanhemmille kasvaa. He kuuluvat siihen riskiryhmään, jota me erityisesti haluamme suojella ja myös tulevien viikkojen aikana vähentää isovanhempien ja lastenlasten välisiä lähikontakteja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa ei ole otettu huomioon tällaista tilannetta, jossa vanhemmat hoitavat lapsia kotonaan poikkeusolojen takia. Kunnat päättävät maksuista. Andersson kannusti kuntia tässä tilanteessa harkitsemaan maksujen perimättä jättämistä.

Kouluruokailua vain tarvepohjaisesti

Peruskouluikäiset lapset opiskelevat tulevat viikot kotona opettajien ohjauksessa. Kriittisiksi määritellyillä aloilla työskentelevien vanhempien 1–3 luokalla olevat lapset voivat kuitenkin saada lähiopetusta omassa koulussa.

Kouluruokailua kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää kotona opiskeleville lapsille. Kunnat voivat sitä harkintansa mukaan järjestää, mutta Li Anderssonin mukaan sitä tulisi harkita tarkkaan.

– Näiden kaikkien rajoittamistoimien päämäärä on vähentää lähikontakteja myös pienten lasten osalta. Mikäli kunnat järjestävät kouluruokailua kaikille, riski lasten lähikontaktien määrästä pysyy suurena.

Andersson kertoi, että monissa kunnissa kouluruokailu järjestetään tarvepohjaisesti etäopetuksessa oleville.

– Pidän itse tällaista käytäntöä suositeltavana.

Lukukauden mahdollisesta pitenemisestä ei ole päätöksiä. Ylioppilaskirjoitukset viedään aiemmin linjatusti loppuun nopeutetulla aikataululla 23.3. mennessä.