Lehtikuva/Mikko Stig

Perustuslakivaliokunta käsittelee asian illalla ja eduskunta lyö lukkoon keskiviikkoaamuna.

Valtioneuvosto on tänään 17. maaliskuuta antanut asetuksen, joka koskee lakisääteisiä kiireetöntä hoitoa koskevia määräaikoja kunnissa.

Keskiviikkona 18. maaliskuuta voimaan tulevan asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä. Kuntien on kuitenkin tehtävä hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa viimeistään kolmantena arkipäivänä potilaan yhteydenotosta, ellei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Erikoissairaanhoidossa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön, kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa.

Kunta voi poiketa sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista, lukuun ottamatta kiireellistä avun tarpeen arviointia. Kunnan on kuitenkin varmistettava henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito. Erityisesti olisi huolehdittava iäkkäiden henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen riittävästä arvioinnista.

ILMOITUS

Toinen asetus on tullut jo voimaan. Terveydenhuollon alan tarvikkeiden ja lääkkeiden myyntiä voidaan rajoittaa.

Hallitus päätti, että kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa tarpeen mukaan töihin. Tämä tarkoittaa, että eläkkeellä olevia rajavartijoita voidaan määrätä ja poliiseja voidaan kutsua töihin. Myös poliisi- ja rajavartijaopiskelijoita voidaan ottaa töihin.

Henkilöliikenne loppuu, tavaraliikenne jatkuu

Rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaina 19.3. Sisäministeri Maria Ohisalo sanoi, että rajoitukset ovat ennen näkemättömät, mutta välttämättömät.

– Suomi ja koko maailma on koronaviruksen takia erittäin vakavassa tilanteessa. Tilanne vaatii meiltä jokaiselta paljon. Suomen rajaliikennettä rajoitetaan merkittävästi. Näillä päätöksillä hallitus haluaa osaltaan turvata suomalaisen yhteiskunnan ja terveydenhoitojärjestelmän toimintakykyä poikkeusoloissa.

Ministerin viesti oli, että kenenkään ei pidä matkustaa ulkomaille. Ulkomailta palaavien on jäätävä 14 vuorokaudeksi karanteeniin.

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään, tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Helsinki-Vantaan, Turun ja Maarianhaminan lentokentät pysyvät auki, muut lentokentät suljetaan ulkomaanliikenteeltä.

Välttämätön työmatkaliikenne on edelleen mahdollista ja jatkuu EU:n sisärajoilla. Näin turvataan päivittäistavaroiden ja lääkkeiden saanti.

Poliisi valvoo julkisia kokoontumisia

Hallitus kertoi jo eilen, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tiistain tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että poliisi voi valvoa kokoontumisrajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa.

– Mitä paremmin ihmiset noudattavat annettuja määräyksiä ja suosituksia, sitä paremmin poliisi pystyy ohjaamaan voimavaroja kiireellisiin tehtäviin, pääministeri Sanna Marin vetosi.

Julkisella kokoontumisella tarkoitetaan yleisellä paikalla järjestettävää yleistä kokousta ja yleisötilaisuutta. Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetyt kaikille avoinna olevat tilaisuudet.

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu näihin rinnastettava tilaisuus. Tällaisia kokouksia ja tilaisuuksia eivät ole esimerkiksi pihapelit ja muut harrastejoukkuelajit, ravintolassa tai elokuvateatterissa käynti, yhdistyksen kokous tai kunnallinen päätöksenteko.

Yleisötilaisuusilmoituksia käsiteltäessä poliisi kieltää kaikki yleisötilaisuudet, joissa on yli 10 osallistujaa ja jotka pidetään yleisellä paikalla. Tilaisuuksien järjestäjillä on velvollisuus peruuttaa tilaisuudet. Poliisi estää, keskeyttää ja päättää tilaisuudet, joissa järjestäjä ei toimi.

Poliisi ei voi kieltää ennakolta yleistä kokousta, kuten mielenosoitusta. Tässäkin velvollisuus on poikkeusoloissa järjestäjällä ja puheenjohtajalla.

Eduskunta aloittaa lähetekeskustelun valmiuslaista tänään kello 17. Perustuslakivaliokunta käsittelee asiaa illalla ja eduskunta hyväksyy asian keskiviikkona aamulla kello 8 alkavassa täysistunnossa.