Lehtikuva/Vesa Moilanen

Koronavirusepidemian aikana työttömien tulee voida osallistua palveluihin joustavasti ilman työttömyysturvan menettämisen pelkoa.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii Suomen hallitusta asettamaan kaikki työttömien karenssit jäihin vähintään epidemian ajaksi. Työttömät on velvoitettu osallistumaan työvoimapoliittisiin tai sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin karenssin uhalla. Hallituksen on pikaisesti selvitettävä, voidaanko työttömiltä vaatia osallistumista terveytensä uhalla julkisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

Työttömien työllisyyspalvelut järjestetään usein koulutuksissa ja paikoissa, joissa on paljon henkilöitä samassa tilassa. Näissä tilaisuuksissa koronaviruksella on mahdollisuus levitä. Järjestö muistuttaa, että koulutuksia tai työllisyyspalveluita on vaikeaa järjestää etänä kaikille työttömille, koska monelta heistä puuttuvat älylaitteet, etätyövälineet ja tarvittavat yhteydet.

Sairastumisriski kasvaa

Lisäksi järjestön mukaan on arvioitava, onko työttömiä velvoitettava karenssin uhalla osallistumaan työtarjouksiin ja voiko jäädä pois työllisyyspalveluista ilman lääkärintodistusta. Työttömillä ei ole välttämättä omaa autoa tai varaa kulkea sillä, ja he ovat paljon julkisten kulkuvälineiden varassa. Tällöin sairastumisriksi kasvaa, jos on pakottava syy lähteä liikkeelle.

Monissa työllisyystoimenpiteissä kuten esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, poissaoloon tarvitaan lääkärintodistus. Tämä kuormittaa sekä terveydenhuoltoa että työtöntä, joka ilman lääkärintodistusta saa karenssin. Oma ilmoitus on tässä tilanteessa riitettävä poissaoloon, jottei julkinen sektori kuormitu.

”Selkein tapa edetä koronavirusepidemian aikana on mahdollistaa työttömien osallistuminen palveluihin joustavasti ilman työttömyysturvan menettämisen pelkoa. Järjestetään palvelut siten, että työttömän työnhakijan sairastumisriksi on mahdollisimman vähäinen. Järjestelyjen uudelleenarviointi ja niissä joustaminen voi kehittää julkisia työllisyyspalveluita järkevämpään ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan”, toteaa Työttömien keskusjärjestö tiedotteessaan.