Eeva Suorlahti

KEVA:n arvioiden mukaan kymmenen vuoden sisällä kunta-alalta jää eläkkeelle lähes 170 000 henkilöä. Se on liki kolmasosa kaikista kuntatyöntekijöistä.

JHL ajaa meneillään olevissa kunta-alan sopimusneuvotteluissa palkkaohjelmaa, joka korottaisi nimenomaan nais- ja matalapalkkaisten alojen tehtäväkohtaisia palkkoja. Liiton mielestä palkkaohjelmaan on panostettava, sillä eläköitymistahti kunta-alalla on nopea ja työvoimapula erityisesti naisvaltaisilla aloilla jo nyt olemassa.

− Valtaosa eläkkeelle jäävistä on ansainnut kaikki kokemuslisät. He ovat usein myös edenneet pitkän kokemuksen ansiosta vaativiin työtehtäviin. Suurin osa vapautuvista työpaikoista täytetään nuorilla henkilöillä, joille ei vielä makseta kokemuslisiä ja tehtäväkohtaiset palkatkin ovat alempia kuin pitkään töissä olleilla. Palkkoihin tarkoitettua rahaa siis jää ikään kuin käyttämättä. Tämä raha pitäisi sijoittaa ajamaamme palkkaohjelmaan, jolla korotettaisiin nais- ja matalapalkkaisten alojen tehtäväkohtaisia palkkoja, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Palkkaohjelma perustuisi kunta-alan nopeaan eläköitymistahtiin. Ohjelman pohjaksi kiinnitettäisiin määrätyn vuoden palkkasumma, ja siitä laskettaisiin yhden kolmasosan poistuma. Näin saadusta palkkasumman kolmasosasta sovittaisiin käytettäväksi tietty prosentti nais- ja matalapalkkaisten alojen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin.

Palkkaohjelman rahoitus turvataan säästyneillä palkkarahoilla, joita vuodessa saattaa vapautua jopa 18 miljoonaa euroa.

− Haluamamme palkkaohjelman rahoitus turvataan säästyneillä palkkarahoilla, joita vuodessa saattaa vapautua jopa 18 miljoonaa euroa. Kunta-alalla vuosittain eläköityy noin 16 000 henkilöä, mutta uusia työntekijöitä palkataan vain noin 2/3 eläkkeelle jääneiden määrästä. Palkkojen korjaamiseen ja samapalkkaisuuden edistämiseen tarvitaan 2,5 prosenttia, jotta vääristymät saadaan korjattua.

Korotuksilla lisättäisiin Niemi-Laineen mukaan myös alojen vetovoimaisuutta, työhyvinvointia ja sitä kautta vähennettäisiin sairauspoissaoloja.

ILMOITUS

Tehy ja SuPer: Kuntaneuvotteluja kiirehdittävä, sote-ala priorisoitava

Hoitajajärjestöt vetoavat Kuntatyönantajaan ja muihin neuvotteluosapuoliin, että kuntasektorin työmarkkinaneuvotteluja kiirehdittäisiin ja asetettaisiin sote-sektorin työehdoista sopiminen nyt etusijalle.

– Meillä on alle kolme viikkoa neuvotteluaikaa ja koronaviruksen suhteen tilanne elää nyt tosi voimakkaasti. Työehtosopimus pitää saada aikaiseksi joka tapauksessa. Neuvottelutahtia pitää nyt kiristää ja priorisoida kiireellisin eli sote-alan työntekijöiden työehdoista neuvottelu, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Järjestöjen mukaan sopimukseton tila ei ole nyt kenenkään etu. Hoitohenkilöstöstä on jo valmiiksi pula ja kuormitus on ollut kova jo ennen koronaviruksen leviämistä.

– Tilanne on jo muutenkin tarpeeksi vaikea. Hoitohenkilöstö ei tarvitse nyt mitään lisäongelmia tai painostusta työnantajan taholta vaan jonkun selkeän myönteisen signaalin yhteiskunnalta ja työnantajalta, jotta he voivat keskittyä elintärkeään työhönsä muun yhteiskunnan hyväksi ja siten myös talouden rattaiden pyörimiseksi, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.