Jussi Joentausta

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry painottavat, että korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta pitää huolehtia koronaviruksen aikana.

Korkeakoulut valmistelevat aktiivisesti toimenpiteitä, jolla mahdollisiin koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin voidaan reagoida tehokkaasti. SYL ja SAMOK seuraavat valmistelua ja toimivat yhteistyössä paikallisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa.

Järjestöt tekevät myös aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa, jotta opiskelujen etenemismahdollisuudet ja opiskelijoiden toimeentulo saadaan turvattua.

Epidemian aikana SYL JA SAMOK kannustavat korkeakouluja ja opiskelijoita varmistamaan, että sairastumistilanteissa jäädään kotiin. Koulujen tulee myös varmistaa, että tilanteen vaatiessa joustavat opiskelumuodot ovat mahdollisia. Opiskelijalla täytyy olla keinoja suorittaa opinnot, vaikka hän ei sairastumisen tai karanteenin takia pystyisi osallistumaan opetukseen.