Yrjö Jyske/CC BY 2.0

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski sanoo, että valkohäntäpeuroja on liikaa. Hänestä metsästysasetusta muutettava.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski ehdottaa, että yhdellä valkohäntäpeuran pyyntiluvalla saisi jatkossa kaataa kahden vasan sijasta kolme. Hän jätti hallitukselle toimenpidealoitteen metsästysasetuksen muuttamiseksi.

– Asetuksen muuttaminen on nopein keino säännellä ylisuurta kantaa, jonka aiheuttamat vahingot ovat jo merkittäviä, Myllykoski sanoo.

Kanta on jo yli 110 000 yksilöä.

Myllykoski perustelee aloitettaan muun muassa sillä, että valkohäntäpeurojen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan, että kanta on jo yli 110 000 yksilöä. Kannan kasvaessa myös sen aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 puolet kaikista tieliikenteen riistaonnettomuuksista olivat törmäyksiä valkohäntäpeuran kanssa. Lounais- ja Etelä-Suomessa, jossa valkohäntäpeuroja on eniten, selvästi suurin osa riistaonnettomuuksista oli valkohäntäpeuran aiheuttamia.

Ekologista lihaa

Lisäksi valkohäntäpeurat haittaavat maataloustuotantoa. Viime vuonna valtio korvasi yli 160 000 eurolla valohäntäpeurojen aiheuttamia vahinkoja maataloustuottajille.

– On aivan selvää, että valkohäntäpeuran kannanhoitoa pitää tehostaa. Liikenneturvallisuus paranee, rahaa säästyy ja suomalaiset saavat ekologista lihaa syödäkseen, Myllykoski toteaa.

Nykyinen asetus mahdollistaa luvan saaneen kaatamaan vasojen sijasta yhden aikuisen. Mahdollisuus aikuisen valkohäntäpeuran kaatamiseen vasojen sijasta säilyy Myllykosken ehdotuksessa ennallaan.