Jussi Joentausta

SAK perää vakavassa tilanteessa malttia myös työnantajilta, jotta irtisanomisilta vältyttäisiin.

Koronavirusepidemia on muuttunut pandemiaksi ja sen leviäminen kiihtyy. Pandemian lopulliset taloudelliset vaikutukset ovat vielä hämärän peitossa, mutta ne säteilevät jatkuvasti yhä uusille sektoreille. Hallituksen on varauduttava tukemaan taloutta elvyttävin toimin.

– Työntekijät ovat yritysten ja muiden organisaatioiden tärkein resurssi myös vaikeina aikoina. Toivon työnantajilta harkintakykyä, että vaikeilta toimenpiteiltä vältyttäisiin viimeiseen asti, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vetoaa.

Viimeisen viikon aikana on kuultu lomautuksista useilla toimialoilla: erityisesti matkailuala kärsii pahoin koronaviruksen vaikutuksista. Myös teollisuus on kertonut toimitusvaikeuksista, kun kansainväliset toimitusketjut ovat katkeilleet.

Hallituksen on varauduttava tilapäisesti suuriinkion julkisen talouden alijäämiin.

– Ymmärrämme, että vaikeassa tilanteessa työntekijöiden lomautukset voivat olla välttämättömiä. Tällaisessa tilanteessa pohjoismainen hyvinvointivaltio osoittaa kestävyytensä muun muassa vahvojen turvaverkkojen ja korkealaatuisen terveydenhuollon ansiosta, Eloranta toteaa.

Maksukykyongelmia luvassa terveillekin yrityksille

Ongelmaksi ovat hänen mukaansa muodostumassa myös vaikutukset terveille yrityksille esimerkiksi maksukykyongelmien vuoksi. Valtionvarainministeriö sekä lukuisat pankit ja rahoituslaitokset ennustavat kokonaiskysynnän heikkenemistä ja taantuman todennäköisyys on Suomessakin suuri.

ILMOITUS

– On torjuttava epidemian välittömiä vaikutuksia terveydenhuoltojärjestelmälle, mutta myös talouteen ja työllisyyteen. Hallituksen tulisi harkita esimerkiksi kuntien tukemista nousevien terveydenhuoltokulujen kattamiseksi.

Pidemmällä aikavälillä Euroopan unionissa tarvitaan SAK:n mukaan yhteistä finanssipoliittista elvytystä. Vain siten tällaisten sokkien kustannuksia kyetään minimoimaan.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on varauduttu tämänkaltaiseen tilanteeseen kirjauksella poikkeuksellista suhdannetilannetta varten. Kirjaus mahdollistaa miljardin euron elvyttävät lisämenot kehysmenettelyn rajoittamatta.

SAK:n mukaan on erityisen tärkeää, ettei hallitus omin toimin vahvista mahdollista negatiivistä taloussykliä päätöksillä, jotka leikkaisivat esimerkiksi työttömyysturvaa. Hallituksen on myös varauduttava tilapäisesti suuriinkin julkisen talouden alijäämiin, mikäli taloustilanne heikkenee oleellisesti nykyisestä.

– Tärkeintä on hoitaa välitön terveyskriisi hallitusti ja rauhallisesti. On kuitenkin oleellista varautua seuraaviin haasteisiin. SAK toivoo, että hallitus kertoo mahdollisimman nopeasti, miten pandemian seuraukset tulevat näkymään hallituksen politiikassa, puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.