Jarmo Lintunen

Ammattikorkeakoulutasolla kunnallisen puolen säännöllisen työajan palkat ovat suurempia miesvaltaisella teknillisellä sektorilla kuin naisvaltaisella sosiaalialalla.

Tilastokeskuksen mukaan kunnissa työskentelevien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noin 2 700 euroa ja varhaiskasvatuksen opettajien 2 650 euroa. Samantasoisen koulutuksen suorittaneilla insinööreillä vastaava luku on noin 3640 euroa.

Sosiaalialalla pienimmät palkat maksetaan työstä, jossa autetaan kaikkein eniten apua tarvitsevia, kuten kehitysvammaisia, päiväkoti- tai lastensuojelun asiakaslapsia ja vanhuksia.

– Palkat eivät vastaa työn vaativuutta eivätkä työn sisällön edellyttämää osaamista ja koulutusta. Palkoissa näkyy yhteiskuntamme kovuus. Eikö näitä ihmisryhmiä ja heidän auttamistaan arvosteta tässä maassa, Ristimäki kysyy.

Nuoret korkeakoulutetut naiset ovat palkkakuopassa

Sama kaava pätee yliopistokoulutuksen saaneisiin: sosiaalityön maisterin säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noin 3 500 euroa. Samantasoisen koulutuksen saaneen diplomi-insinöörin keskipalkka on alan liiton mukaan noin 5 400 euroa kuukaudessa. Molemmat työt ovat vaativia ja vastuullisia, mutta parin tuhannen euron palkkaero herättää kysymyksiä.

ILMOITUS

– Elämme 2020-lukua ja edelleen vaativuudeltaan samoista ja jopa vaativimmista tehtävistä maksetaan vähemmän, jos ala on naisvaltainen. Ajatellaanko vieläkin, että kyse on kutsumustyöstä, josta palkaksi riittää sellainen talousraha, että perhe selviää, kun on korkeapalkkainen puoliso lisäksi elättämässä, Ristimäki kysyy.

Talentian palkkakyselyjen mukaan sosiaalialalla alle 40-vuotiaiden osuus vaihtelee 43 – 63 prosentin välillä. Erityisesti nuorten naisten osuus on alalla suuri.

– Nuoret korkeakoulutetut naiset ovat palkkakuopassa. Eikö se ole aika noloa, kun erilaisia samapalkkaisuusohjelmia on viritelty vuosikausia? Nyt tämä epäkohta on korjattava.

Epäkohtia yritetään korjata neuvotteluilla

Eri hallitusohjelmissa pitkän aikaa käsittelyssä olleet keskustelut samapalkkaisuusohjelmista ovat tällä hetkellä tauolla.

Elinkeinoelämän keskusliitto sanoutui irti hallituksen samapalkkaisuusohjelmasta, joten tällä hetkellä keskustelua ei käydä. Palkoissa on vieläkin 16 prosentin ero, Ristimäki kertoo.

Toisenlaisia korjaavia toimenpiteitä on kuitenkin käynnissä.

Meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa Talentian tavoitteena on yleiskorotusten lisäksi muun muassa 3 – 5 vuoden ajan kestävä palkkaohjelma, jolla korjataan sosiaalialan palkkoja.