Lehtikuva/Eija Kontio

Pakkoavioliitto voi merkitä ihmiskauppaa, vapaudenriistoa ja väkivaltaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii pakkoavioliittojen mitätöimistä. Liiton mukaan mitätöinnin mahdollistamalla valtio tunnustaisi, että avioliittoon pakotetun kohdalla on tapahtunut vääryys ja että hänen perus- ja ihmisoikeuksiaan on loukattu.

Mitätöintiä voisi hakea vain pakon kohteena oleva.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi laaditun Istanbulin sopimuksen mukaan pakkoavioliitot ovat osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– On hyvä muistuttaa, miten pakkoavioliitto voi merkitä ihmiskauppaa, vapaudenriistoa ja väkivaltaa, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Istanbulin sopimus edellyttää valtioita toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntökeinot, jotta tahallinen pakottaminen avioliittoon tai houkutteleminen ulkomaille tarkoituksena pakottaa avioliittoon säädetään rangaistavaksi.

ILMOITUS

– Pakkoavioliitto vie naisilta oikeuden päättää omasta elämästään ja kehostaan, Biaudet sanoo.

Pakkoavioliitto on vakava rikos, vapauden riisto ja siihen todennäköisesti liittyy muutakin hyväksikäyttöä ja väkivaltaa.

Alaikäiset avioitujat useimmiten tyttöjä

Kysymys alaikäisten avioliitoista on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto huomauttaa, että osa avioliitoista solmitaan ainoastaan hyväksikäytön tarkoituksessa.

Keskusteluissa ollut avioliiton kumoamisvaihtoehto jättäisi hyväksikäyttäjälle edelleen oikeuden päättää lapsen asioista ja hyödyntää naisen omaisuutta. Siksi mitätöintivaihtoehto on tärkeä säilyttää.

Pakottamisen uhrilla tulee olla oikeus päättää, mitä vaihtoehtoa hän käyttää; avioeroa, mitätöintiä vai kumoamista. Uhri tarvitsee myös tukipalveluja.

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi oikeusministeriölle lausunnon pakkoavioliitoista maaliskuun alussa.