Lehtikuva/Hanna Matikainen

Vähävaraisille perheiden lapsille tarkoitetun Pelastakaa Lapset Ry:n Eväitä elämälle -ohjelman tuen saajien määrä kasvoi vuonna 2019. Tukea sai lähes 2500 lasta. Tuella halutaan edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia perheissä, joissa ne ovat taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi uhattuina.

Vuonna 2019 Eväitä elämälle -ohjelman tukea sai 2453 lasta. Luku on 30 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Tuen tarkoitus on tukea vähävaraisia perheiden lapsia toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien kanssa, yläkouluikäisten ja 10. -luokkalaisten mentoroinnissa sekä harrastuksissa. Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tuetaan myös lomakotitoimintaa.

Harrastustukea jaettiin 1293 lapselle. Oppimateriaalien hankkimiseen tukea sai 923 lasta. Lomakotitoiminnan avulla 143 lasta sai mahdollisuuden lomanviettoon kodin ulkopuolella. Lapsista 94 mentoroitiin kehityksessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Toisen asteen oppimateriaalitukeen käytettiin 290 082 euroa, harrastustukeen 275 414 euroa, mentoritukeen 18 758 euroa ja lomakotitoimintaan 24 439 euroa. Yhteensä tukemiseen käytettiin 608 513 euroa. Keskimääräinen harrastuki oli 213 euroa. Oppimateriaalituessa vastaava summa oli 314 euroa.

Eväitä Elämälle -ohjelma rahoitetaan täysin varainhankinnalla.

ILMOITUS

Tukea jaettiin Pelastakaa Lasten viiden aluetoimiston ja 59 paikallisyhdistyksen kautta.

Ihmisten kokemukset ovat myönteisiä

Eväitä Elämälle -ohjelman raporttiin on kirjattu myönteisiä palautteita, joita tukea saaneet perheet ovat antaneet.

–Ilman mentoria olisi ollut mahdollista, ettei poikamme olisi saanut peruskoulun päättötodistusta.

–Todella hyvä lomajakso tytölleni. Toiveet ja odotukset vastasivat todella hyvin. Ihanaa, jos vielä saa seuraavan kerran myös mennä.

–Olen todella kiitollinen, sillä vanhempani eivät mitenkään pystyisi maksamaan kaikkea, ja minä en siksi valmistuisi lukiosta ollenkaan. Minun myös pitäisi käydä itse joka päivä töissä että saisin tarpeeksi rahaa, ja siitä ei tulisi mitään. Olen siis syvästi kiitollinen!

–Lapsen tarve kuulua ryhmään ja saada mielekästä tekemistä terveellisessä harrastuksessa on ollut sekä hänelle että minulle merkittävä.

Pelastakaa Lasten asiantuntija Aino Sarkia näkee harrastusmahdollisuuksien vahvistavan parhaimmillaan juuri lapsen sosiaalisia suhteita ja itsetuntoa.

–Nämä ovat niitä asioita, joihin perheen vähävaraisuus voi lapsen kohdalla erityisesti iskeä, joten tästäkin syystä pidän tärkeänä, että jokaisella lapsella olisi halutessaan mahdollisuus osallistua johonkin itselleen mieluisaan harrastukseen tai vapaa-ajan tekemiseen, Sarkia toteaa.

Yli satatuhatta lasta kokee köyhyyttä Suomessa

Suomessa köyhissä perheissä elää yli 120 000 lasta. Vaikutukset heijastuvat monin tavoin lapsen elämään, ja ne voivat jatkua pitkälle aikuisuuteen. Koulunkäynti hankaloituu, kaverisuhteiden ylläpitoon voi tulla ongelmia ja harrastusmahdollisuudet vähenevät tai estyvät kokonaan.

Yhdistyneiden kansakuntien YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtiota takaamaan lapsen kehitykselle mahdollisimman hyvät edellytykset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta koulun käyntiin ja mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Suomessa sopimuksen mukaiset oikeudet eivät kuitenkaan toteudu yhdenvertaisesti kaikkien lasten kohdalla.

Kaikkia vähävaraisia lapsiperheitä ei pystytty tukemaan, vaikka Pelastakaa Lapset pystyi lisäämään tukeaan vuonna 2019. Ilman tukea jäi satoja lapsia. Vähävaraisten perheiden lisääntynyt ahdinko näkyy paikallisyhdistyksissä kasvavina hakemusmäärinä.

– Ongelman ratkaisemiseksi Pelastakaa Lapset tekee aktiivista vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan. Tavoitteena on, että päättäjät sitoutuvat sellaiseen politiikkaan ja toimenpiteisiin, joilla lapsiperheköyhyyteen puututaan kestävästi.

– Pelastakaa Lapset on ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että hallitusohjelmaan on nyt kirjattu tavoite maksuttoman toiseen asteen järjestämisestä kaikille opiskelijoille. Haluamme varmistaa, että asia toteutuu käytännössä, sanoo Sarkia.

Esimerkiksi Espoon ja Jyväskylän Pelastakaa Lapsissa hakemusten määrä kasvoi viime vuonna merkittävästi. Jyväskylässä kasvua tuli 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Valitettavasti Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmassa yleinen trendi näyttää olevan, että tuen tarve kasvaa lapsiperheissä. Erityisesti harrastustuen tarve lisääntyy, Sarkia kertoo.