Jarno Mela

86 prosenttia suomalaisista katsoo, että ilmastonmuutos on jo nyt vakava ongelma. EU:ssa keskimäärin näin ajattelee peräti 92 prosenttia.

Tuoreen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 92 prosenttia EU-kansalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana EU:n alueella.

83 prosenttia eurooppalaisista edellyttää, että lainsäädännön tulee suojata ympäristöä.

Tiistaina julkistetun kyselyn mukaan kansalaiset haluavat, että ympäristön suojelemiseksi tehdään enemmän. He uskovat myös, että kanasalaisten lisäksi myös suuryhtiöiden, teollisuuden, kansallisten hallitusten ja EU:n tulee kantaa vastuuta ympäristöstä.

Ympäristöllä on suora vaikutus arkeen.

Parhaiksi keinoiksi vastata ympäristöongelmiin uskotaan sekä kuluttamistapojen että tuotantotapojen ja kaupankäynnin muutokset.

Suora vaikutus arkeen

Ilmastonmuutos, ilmansaasteet, hävikki ja merien tilan huononeminen ovat tutkimuksen mukaan tärkeimmät ympäristöongelmat. Yli kolme neljästä vastanneesta uskoo, että ympäristöllä on suora vaikutus heidän arkeensa ja terveyteensä.

ILMOITUS

Suomalaisten vastaajien maininnoissa ilmastonmuutoksen rinnalle tasoihin nousi merien tila.

Jäsenmaiden välillä on kuitenkin eroja. Esimerkiksi ruotsalaiset ja kyproslaiset pitävät ympäristönsuojelua erittäin tärkeänä tuplasti niin usein kuin virolaiset tai latvialaiset.

Kemikaalit huolettavat

Ilmastonmuutosta pidettiin pahimpana ympäristöongelmana Isossa-Britanniassa, Pohjoismaissa, Kyproksella ja Espanjassa. Sen sijaan Slovakiassa, Tšekissä ja Virossa se huolestutti samalla tavalla vain alle kolmannesta vastanneista.

Yli 80 prosenttia vastanneista oli huolissaan kulutustavaroissa olevien kemikaalien vaikutuksesta.

Yleisesti ymmärretään, että perustavia muutoksia tarvitaan. Esimerkiksi muovista aiheutuvan roskan ja jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrättämiseksi odotetaan tukitoimenpiteitä.

Kysely tehtiin 6.-19. joulukuuta 28 EU-maassa. Vastaajia oli 27 498.