Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Päästöttömiin tehtaisiin pääsy edellyttää yrityksiltä investointikykyä ja -halua.

Suomessa toimiva metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen. Siirtyminen lähes päästöttömiin tehtaisiin on mahdollista, mutta sen onnistuminen edellyttää investointeja tukevaa toimintaympäristöä, todetaan Metsäteollisuus ry:n keskiviikkona julkaisemassa skenaariossa.

Päästövähennysskenaarion mukaan kokonaan fossiilittomiin tehtaisiin voidaan päästä investointien, ei rajoitusten kautta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä.

Lisäksi tarvitaan toimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla.

Selvityksen on toteuttanut Pöyry Management Consulting.

Päästöttömiin tehtaisiin pääsy edellyttää yrityksiltä investointikykyä ja -halua. Yritykset investoivat, mikäli toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.

ILMOITUS

– Metsäteollisuuden investointien myötä syntyy puhtaamman ja resurssitehokkaamman tuotannon lisäksi työtä ja uutta osaamista sekä vientituloja. Tärkeitä tekijöitä suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvylle ovat muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille, edellytyksiä luetteli Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Päästöt vähentyneet merkittävästi

Metsäteollisuuden mukaan se on jo nyt pitkällä fossiilisista irtautumisessa. Fossiilisten polttoaineiden osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli Suomessa 14 prosenttia vuonna 2018, kun koko Euroopassa osuus oli 40 prosenttia.Saksan vastaava luku oli 73 prosenttia, Italian 100.

Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 64 prosenttia tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 49 prosenttia, kun Suomen CO2-päästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet 20.

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Metsäteollisuus vastaa tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastokartan, joka valmistuu kokonaisuudessaan kesään mennessä. Ilmastotiekartta toimii energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tukena.

Jaatisen mukaan oleellista on kokonaisuuden hahmottaminen.

– Päästöjä on vähennettävä ja metsien hiilivarastoja kasvatettava. Samalla globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailmanmarkkinoille ja hiilivuodon estämistä siten, ettei tuotanto valu heikomman ympäristönormiston maihin.