Lehtikuva/Ina Fassbender

Suomalaisyhtiön omistama Uniper uhkaa kivihiilen kieltävää Alankomaita haasteella.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on tehnyt kirjallisen kysymyksen valtion omistajaohjauksen ilmastotavoitteista. Kivelä kysyy, miten ilmastotavoitteet huomioidaan omistajaohjauksen periaatepäätöksessä ja miten varmistetaan, että valtionyhtiö Fortum toimii vastuullisesti kaikissa toimintamaissaan.

– Suomi haluaa profiloitua ilmastojohtajana. Meidän ei pidä unohtaa omistajaohjauksen tärkeyttä tässä työssä, eikä myöskään aliarvioida Fortumin toiminnan aiheuttamaa mainehaittaa, Kivelä sanoo.

Marinin hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus nopeasti sen jälkeen. Tärkeä osa tavoitetta on fossiilisista polttoaineista, kuten kivihiilestä luopuminen. Suomi aikoo lopettaa kivihiilen polttamisen energiantuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Kivelän mukaan valtionyhtiöiden omistajaohjauksen on oltava linjassa hallitusohjelmaan kirjattujen ilmastotavoitteen kanssa. Hän kiinnittää huomiota erityisesti valtionyhtiö Fortumin toimintaan.

– Jotta Suomi tekisi aidosti oman osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, omistajaohjauksen ilmastotavoitteet on määriteltävä tarkasti ja niiden on katettava valtionyhtiöiden toiminta myös Suomen ulkopuolella, Kivelä sanoo.

ILMOITUS

Valtionyhtiö Fortum on saksalaisen energiayhtiö Uniperin suurin omistaja. Viime viikkoina Saksassa, Britanniassa ja Suomessa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan Suomelta ja Fortumilta vastuullista toimintaa.

Uniper on uhannut haastaa Alankomaiden valtion välimiesoikeuteen. Uniper syyttää Alankomaita epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, koska Alankomaat on Suomen tavoin päättänyt kieltää kivihiilen polttamisen energiaksi.

Kivelän mukaan korvauskanteen uhka saattaa vaikuttaa kielteisesti myös muiden maiden ilmastotoimiin.

– Se luo pelotteen vastaavista haasteista maille, jotka vasta harkitsevat hiilikieltoja.

Hallitus on parhaillaan uusimassa omistajaohjauksen periaatepäätöstä. Hallitusohjelman mukaan valtionyhtiöiden perusarvona on yhteiskuntavastuu, ja yhtiöiden päätöksenteossa tulee ottaa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Kivelä toteaa, että omistajaohjauksen kautta Suomella voi olla suuri vaikutus ilmastopäästöihin.

Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 59,5 miljoonaa tonnia, eli enemmän kuin koko Suomen valtion päästöt.

Juttua muokattu kello 13.14, täsmennetty Fortumin omistusosuutta Uniperissa.