Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittelee perhevapaauudistukselle löytynyttä ratkaisua, jossa isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta.

Perhevapaauudistus on naisjärjestön mukaan tervetullut ja se on hoidettava hyvin maaliin.

Järjestö näkee uudistuksessa paljon hyvää. Sen myötä muun muassa lisääntyy miesten osallistuminen pienten lasten hoivaan, mikä lähentää isien ja pienten lasten välistä suhdetta.

Uudistus myös pidentää ansiosidonnaista vanhempainrahaa niin että kaikenlaiset perheet, niin yksinhuoltajat, adoptiolasten vanhemmat, monikkoperheet kuin sateenkaariperheetkin hyötyvät siitä.

Joustava malli

Nytkiksen mukaan on tärkeää huolehtia, että perhevapaamallista tulee joustava, koska työelämä on murroksessa. Erilaisiin työelämätilanteisiin tarvitaan joustava malli.

Vanhempien tulee järjestön mukaan voida käyttää vanhempainvapaita vuorotellen sekä useissa jaksoissa, eli toisin kuin tilanne on nykymallissa.

ILMOITUS

– Hoitovapaan osa-aikamahdollisuus pitää ulottaa myös vanhempainvapaan puolelle. Opiskelu sekä osa-aikainen tai väliaikainen työskentely perhevapailla parantaa yhteyksiä työelämään erityisesti heillä, joilla ei ole vakituista työsuhdetta. Mallin tulee palvelulla myös yrittäjinä työskenteleviä, järjestö korostaa tiedotteessaan.

Nytkis korostaa, että pienten lasten hoivan tasaisempi jakaminen miesten ja naisten välillä voi tapahtua vain, kun miehet todella ottavat käyttöön heille tarkoitetun korvamerkityn osuuden vanhempainvapaasta. Tämän takaamiseksi vapaat on järjestön mielestä selkeästi merkittävä ja nimettävä molemmille vanhemmille kuuluviksi vapaiksi. Kyse on oikeudesta.

– Menettelytavan tulee olla sellainen, että jos vanhempi ei halua itse käyttää omaa osuuttaan kokonaan, vaan haluaa siirtää luovutettavasta osiosta sitä toisen vanhemman käyttöön, siitä on sovittava erikseen. Lähtökohdan tulee olla, että kukin käyttää omat vapansa. Lain astuessa voimaan on tärkeää tiedottaa hyvin selkeästi uudesta vapaamallista ja tehtävä asenteisiin vaikuttamistyötä erityisesti työpaikoilla, järjestö korostaa.