Lehtikuva/Vesa Moilanen

Eduskunnassa oikeisto kannattaa ja vasemmistoliitto vastustaa ajatusta. Sille on tukea myös vihreissä ja keskustassa.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vastustaa viime aikoina esillä olleita ajatuksia ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta. Järjestön mukaan työttömillä on puutetta sopivasta työstä ja työttömyys on itsessään työttömille jo kova kannustin. Työttömyysturvan porrastaminen ei tuo uutta, mutta lisää työttömien haasteita työnhaun, talouden- ja elämänhallinnan osalta.

Yle kysyihelmikuun alussa kansanedustajien kantaa asiassa. Kaikki kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien vastaajat kannattivat porrastamista ja kaikki vasemmistoliiton vastaajat vastustivat, samoin enemmistö SDP:n edustajista. Vihreiden vastaajista suurin osa kannattaa ansiosidonnaisen porrastusta, perussuomalaisista niukka enemmistö vastustaa. Keskustalaisista kukaan ei vastustanut, suurin osa vastasi, että ei osaa sanoa.

Ansiosidonnaisen porrastamisella on tarkoitettu tilannetta, jossa se on suurempi työttömyyden keston alkupäässä ja vähenee työttömyyden keston mukaan. Tätä perustellaan taloustieteellisellä tutkimuksella, jonka mukaan ihmiset työllistyvät nopeampaa, kun tukitaso pienenee.

Työttömien Keskusjärjestön mukaan suurin osa työllisyydestä selittyy työvoiman kysynnällä. Suhdanne on ollut edelliset 4–5 vuotta myönteinen, ja työttömät ovat hakeutuneet tasaisesti töihin. Työllisyyspalveluilla ja koulutuksella voidaan parantaa työpaikkojen ja työvoiman kohtaantoa, jotta avautuvat työpaikat löytävät tekijänsä tehokkaasti.

Kun työttömyys kestää, avautuu työllisyyspalveluissa työttömälle mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Järjestön mukaan tämä osaltaan selittää, miksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan loppuvaiheessa on jonkin verran työllistymistä. Kokonaistyöttömyyteen nähden tämä työllistymispiikki on suhteellisen pieni.

ILMOITUS

”Yhtä syrjivä kuin aktiivimalli”

Mitä pidempään työttömyys kestää sitä, vaikeammaksi talouden ylläpito käy. Pitkäkestoisella työttömyydellä voi olla myös muita negatiivisia vaikutuksia. Työttömien järjestön mielestä on paljon tärkeämpää uudistaa ja oikea-aikaistaa palveluita, niin että ihmiset löytävät tarjolla olevat työpaikat ja hankkivat koulutukset, jotka turvaavat pitkäkestoisempia työsuhteita.

– Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus ja yhtä syrjivä kuin aktiivimalli. Se ei lisää työpaikkoja, mutta vahvistaa ikääntyneiden, syrjäseudulla asuvien työttömien ja osatyökykyisten kokemaa taloudellista syrjintää ja heikentää heidän elämänhallintaansa, sanoo puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Jukka Haapakosken mukaan on absurdia, että samaan aikaan esitetään työttömyysturvan porrastamista ja keskustellaan työvoiman hankkimisesta Euroopan rajojen ulkopuolelta.

– Jos Euroopan rajojen sisältä ei löydy sopivaa työvoimaa, niin vika on muualla kuin sosiaaliturvajärjestelmässä. Katse kannattaa siirtää koulutuksen kehittämiseen, työehtojen parantamiseen ja työttömien työkyvyn turvaamiseen.