Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustan puheenjohtaja hahmotteli kyberomavaraisuutta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa puheessaan.

Suomesta ja Euroopasta pitää rakentaa kyberomavarainen alue, sanoi keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni keskiviikkona. Hän puhui Helsingissä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

– Tällä tavoin teemme maanosastamme vähemmän haavoittuvan ja vähennämme riippuvaisuutta muutamasta yrityksestä, Kulmuni hahmotteli Suomen ja Euroopan kybertulevaisuutta.

Käytännössä kyberomavaraisuus tarkoittaa hänen mukaansa esimerkiksi eurooppalaista käyttöjärjestelmää ja www-selainta. EU voisi toimia myös varmenteiden myöntäjänä.

Kulmuni sanoi, että sotilaallisiin ja muihin fyysisiin konflikteihin sekä ympäristöön liittyvät uhkat ovat näkyviä.

– Maailman nykytilan monimutkaisuutta lisäävät kuitenkin myös tekijät, joiden hahmottaminen on vaikeampaa. Näistä merkittävin on kaikki perinteiset rajat rikkova tietotekniikan ja tietojen hallinnan kehitys.

ILMOITUS

Kulmunin mukaan kansallisvaltiot ovat joutuneet huomaamaan, että globaalien suuryritysten toiminta ja riippuvuus niistä ovat ajaneet olemassa olevan lainsäädännön ohi.

– Meille on syntynyt maailma, jonka pelisääntöjä ollaan vasta luomassa.

Talouden ja tietotalouden muutoksen Kulmuni sanoi luovan yksilöille, valtioille ja yrityksille sekä mahdollisuuksia että uhkia. Näitä ei osattu kartoittaa siinä vaiheessa, kun aloimme laajasti siirtää tietoja, toimintoja ja niiden hallintaa verkkoihin. Ihmiset ovat siirtäneet verkkoihin myös omaa identiteettiään ja sosiaalista olemassaoloaan.

– Tästä kokonaisuudesta on tullut olennainen osa taloutta, turvallisuutta ja jokapäiväistä elämää. Ja ne ovat jo muuttuneet osaksi poliittista vaikuttamista ja päätöksentekoa – tekijä, joka negatiivisesti vaikuttaessaan voi horjuttaa valtioita, yhteiskuntia ja kansainvälisiä järjestöjä.

Tietotekniikassa jämähdetty analogiseen aikaan

Tulevaisuuden suurena uhkana Kulmuni piti tietoverkkojen ja tietojen hallinnan kautta tapahtuvaa vihamielistä vaikuttamista.

– Se saattaa ulottua perustarpeiden, kuten energian saannin tai maksuliikenteen häiriöihin. Se saattaa lamauttaa niitä palveluja ja suorituksia, joita kansalaisten ja viranomaisten välillä pitäisi päivittäin häiriöttä tapahtua.

– Eurooppa on edelläkävijä monessa uusiutuvan energian teknologiassa. Tietoteknologian puolella olemme kuitenkin jääneet analogiseen aikaan. Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset kilpailijat ovat edellä.

Keskustan puheenjohtaja peräsi investointeja uuteen osaamiseen erityisesti tekoälyn, 5G:n kehittymisen ja digitalisaation aloilla. Suomesta ja Euroopasta pitää rakentaa kyberomavarainen alue.

– Vain näin teemme maanosastamme vähemmän haavoittuvan ja vähennämme riippuvaisuutta muutamasta kansainvälisestä megayrityksestä.

Kulmunin mielestä EU:n ja jäsenvaltioiden on lähdettävä rakentamaan kokonaisuutta yhdessä omien yritystemme kanssa.

– Parhaimmillaan luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka parantavat kokonaisturvallisuuttamme.