Lehtikuva/Martti Kainulainen

Iältään 55 – 64-vuotiaiden naisten työllisyysaste on kehittynyt paremmin ja nopeammin kuin saman ikäisten miesten.

Työllisyysrahaston keräämän ja analysoiman tilastotiedon pohjalta voidaan nähdä, että 55 – 64-vuotiaiden työllisyys on kehittynyt positiivisesti jo vuodesta 2010 lähtien. Kuitenkin naisten ja miesten työllisyyden kehittymisessä on havaittavissa merkittävä ero.

Naisten työllisyysaste lähti paranemaan jo 2010 – 2011, kun taas miesten työllisyysaste lähti kehittymään vasta vuoden 2016 aikana.

On huomattavaa, että 55 – 64-vuotiaiden naisten ikäryhmä on saavuttanut lähes saman työllisyysasteen kuin koko 15 – 64-vuotiaiden naisten ikäryhmä. Eroa oli enää vajaat 3-prosenttiyksikköä joulukuussa 2019.

Ero naisiin yli kaksinkertainen

Ikäluokan 55 – 64-vuotiaiden miesten ero naisiin oli yli kaksinkertainen. Miesten työllisyysasteessa on eroa lähes 8-prosenttiyksikköä kaikkien miesten työllisyysasteeseen (15 – 64-vuotiaiden).

Kymmenessä vuodessa 55 – 64-vuotiaiden miesten ja naisten työllisyys on kehittynyt positiivisesti.

ILMOITUS

Tammikuussa 2010 työllisyysaste oli noin 55-prosenttia, kun taas joulukuussa 2019 työllisyysaste oli noussut lähes 68-prosenttiin.

55 – 64-vuotiaiden työllisyysasteessa on eroa enää noin 5-prosenttiyksikköä koko väestön (15 – 64-vuotiaat) työllisyysasteeseen verrattuna. Tammikuussa 2010 eroa oli vielä lähes 11-prosenttiyksikköä.

Työllisyysasteella tarkoitetaan työllisten osuutta 15–64-vuotiaista.