Lehtikuva/

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat haastavat nuorisoalan kattojärjestöt jättämään perussuomalaiset nuoret tilaisuuksiensa ulkopuolelle.

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat Perussuomalaisia Nuoria ja perussuomalaista puoluetta irtisanoutumaan fasismista sekä valkoisen ylivallan ideologiasta ja muuttamaan toimintansa demokraattisia arvoja vastaavaksi.

– Fasistiselle politiikalle ei tule antaa lainkaan hengitystilaa yhteiskunnassa. Yksittäisten toimijoiden fasististen ulostulojen tuomitseminen on toki tärkeää, mutta fasismimyönteisyyden kitkemisen on oltava jatkuvaa, ei vain reagoimista julkisen paineen edessä, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström muistuttaa.

Vasemmistonuorten puheenjohtajan Liban Sheikhin mukaan järjestö on vastustanut fasismia jo vuodesta 1944, sillä ihmisoikeudet ja ajattelun vapaus eivät ole mielipidekysymyksiä.

– Fasismi kytkeytyy tiiviisti rasismiin, jota ylläpidetään harhaanjohtavalla propagandalla ja jolla edesautetaan viimeksi Saksan Hanaussa nähtyä poliittisen terrorin ilmapiiriä.

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat kieltäytyvät kaikesta yhteistyöstä Perussuomalaisten Nuorten kanssa sekä peräänkuuluttavat myös nuorisoalan ja opiskelijaliikkeen kattojärjestöjen kuten Allianssi ry:n sekä SYL:n ja SAMOK:in vastuuta edistää yhdenvertaisuutta kaikessa työssään. Perussuomalaisia Nuoria on kannustettava vastuullisuuteen jättämällä heidät yhteiskunnallisten tilaisuuksien ulkopuolelle, kunnes järjestö on kaikessa toiminnassaan sitoutunut demokratiaan sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Fasismin sekä rodullisen ylivallan aatteiden kanssa ei neuvotella – niitä vastustetaan, järjestöt toteavat.