Lehtikuva/Vesa Moilanen

Nuoria tulvii työmarkkinoille. Uudet työpaikat ovat jatkuvia ja kokoaikaisia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa lisääntyivät sekä työllisyys että työttömyys vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 46 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 15 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,8 prosenttia. Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste vaalikauden lopussa.

Ekonomistit on yllättänyt työvoiman kova kasvu. Työvoima on lisääntynyt 60 000:lla vuoden takaisesta, kommentoi Pellervon ennustepäällikkö Janne Huovari.

Käytännössä koko lisäys tulee kokoaikaisista jatkuvista työsuhteista. Etenkin 25–34-vuotiaiden osallistuminen työvoimaan on kasvanut viime kuukausina.

Keskuskauppakamarin työllisyyslaskurin mukaan työllisyys on 42 000 työllisen päässä hallituksen asettamasta tavoitteesta.

ILMOITUS

– Hyviä uutisia jo toista kuukautta putkeen – työllisyysasteen trendi jatkaa nousuaan. Hallituksen on syytä olla tyytyväinen työllisyystavoitteen tai julkisen talouden tasapainottamisen tavoitteen suhteen, Keskuskauppakamari pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Työttömyysaste sen sijaan on polkenut paikallaan yli vuoden. Kotamäen mukaan lattia näyttää tulleen vastaan.

– Olemme nyt rakenteellisen työttömyyden tasolla tai jopa sen alapuolella. Rakenteellinen työttömyyden taso ei laske ilman rakenteellisia toimia. Ne ovat poliittisesti vaikeita, joten on epäselvää, pystyykö viiden puolueen hallitus tekemään sellaisia.

Myös Kotamäen mukaan työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendin yhtäaikainen nousu viittaa työvoiman kasvuun.

– Yleensä pitkällä aikavälillä se johtaa työllisten määrän kasvuun, Kotamäki sanoo.

Kysymysmerkkejä työllisyystavoitteelle aiheuttaa nyt koronavirus ja sen aiheuttama uhka kansainväliselle taloudelle.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2020 lopussa kaikkiaan 252 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin edellisen vuoden tammikuussa. Lomautettuja oli 18 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas muistutti, että työllisyystavoitteen saavuttamisen lisäksi hallituksen pitää vielä osoittaa se omaksi ansiokseen.