Jarno Mela

Vasemmiston Lohikoski: Kilpailutus uhkaa kotoutumiskoulutuksen laatua.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on huolissaan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laadusta ja kehittämisestä.

Nykyisellään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestetään ELY-keskusten kilpailuttamana ostopalveluna. Se on irrallaan muusta suomalaisesta koulutuskokonaisuudesta.

– Kilpailutuksissa edullinen hinta on houkutteleva kilpailuetu, ja tämän myötä kilpailutuksissa ovat menestyneet yritykset, joiden järjestämissä koulutuksissa on havaittu laadullisia puutteita, Lohikoski kirjoittaa tuoreessa kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle.

Kilpailuttaminen heikentää koulutuksen laatua.

– Kilpailussa ovatkin menestyneet konsulttiyritykset, jotka eivät noudata alan työehtosopimuksia ja lupaavat laatua, kuten päteviä opettajia ja tarkoituksenmukaisia tiloja, joita eivät ole vielä hankkineet. Oppilaitosten merkittävä kokemus on kilpailutuksessa sivuutettu.

Tehotonta ja jäykkää

Kotoutumiskoulutus on alle kolme vuotta Suomessa asuneille aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettua kohdennettua koulutusta, jonka tulisi parantaa henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena jäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa, antaa kielellisiä ja muita valmiuksia sekä edellytyksiä jatko-opintoihin ja työllistymiseen.

ILMOITUS

– Koulutusten kilpailuttaminen muutaman vuoden välein heikentää koulutuksen kehittämistyötä ja sen myötä koulutuksen laatua. Kilpailutusjärjestelmä on jäykkä ja tehoton, Lohikoski sanoo.

Hän arvioi, että jos kotoutumiskoulutus olisi osa virallisten koulutuksen järjestämisluvan alaisten oppilaitosten toimintaa, kielen ja kulttuurin oppiminen olisi todennäköisesti edistynyt merkittävästi jo odotusajan aikana.

– Näin tapahtui, kun luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron ansiosta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta on kehitetty parempaan suuntaan. Laatu on pystytty takaamaan kelpoisuusvaatimukset täyttävillä opettajilla ja koulutukseen soveltuvilla tiloilla ja laitteilla, Lohikoski toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessä Lohikoski kysyy muun muassa, että onko hallituksella aikeita luopua kotoutumiskoulutuksen kilpailuttamisesta.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!