Mika Kylmäniemi

Ministeri Li Andersson on tyytyväinen hallitusyhteistyöhön. Hän sanoi Tampereella, että vasemmistoliiton ääni kuuluu hallituksessa.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (vas) rauhoitteli tamperelaisia kuulijoita, ettei maan hallitus ole hajoamassa erimielisyyksiin. Hänen mielestään usean puolueen hallituksessa joudutaan aina käymään erimielisiäkin keskusteluita, mutta että se on normaalia.

– Hallitusohjelman toteuttaminen on kokonaisuudessaan pysynyt hyvin aikataulussaan. Vasemmistoliiton ääni kuuluu ja näkyy hallituksessa.

Andersson totesi, että hänen mielestään kuitenkin hallitusta koskeva yleistynyt vuotamisen kulttuuri on huono asia.

”Yleistynyt vuotamisen kulttuuri on huono asia.”

– Se vie huomion muulta asioiden hoidolta. Medianäkyvyyden kannalta se luo ilmapiiriä, että oltaisiin jatkuvasti kriisin partaalla.

Andersson vieraili Tampereella lauantai-iltana 22. helmikuuta. Vasemmistoliitto oli järjestäneet Anderssonille kyselytunnin. Tampereen tapahtuma oli osa ministerin Pirkanmaan eri kuntiin suuntautunutta kiertuetta. Vasemmistoliiton ministerit kiertävät kevään aikana kaikki Suomen 18 maakuntaa.

ILMOITUS

Huomio tavallisen ihmisen arkeen

Andersson kuvaili avauspuheenvuorossaan viiden puolueen hallitusohjelmaa sellaiseksi, jossa pyritään huomioimaan tavallisen ihmisen arki.

– Varsinkin Sipilän hallituksen voimakkaat leikkaukset ja voimakas yksityistämisen kohtelivat ihmisiä eriarvoisesti. Nyt on aika, jolloin pitää vahvistaa hyvinvointipalveluita ja pitää huolta taloudellisesta tasa-arvosta.

Hän korosti sitä, että hallitusohjelmaan saatiin esimerkiksi vasemmistoliitolle tärkeä aktiivimallin purku, jota ollaan toteuttamassa.

– Se oli konkreettinen lupaus, joka me annettiin meidän äänestäjillemme. Se oli meille kynnyskysymys hallitukseen osallistumiselle. Ministerimme Aino-Kaisa Pekonen toi asiaa koskevan lakimuutoksen eduskuntaa jo ensimmäisenä syksyn aikana.

Omalta opetusministerin toimialueeltaan Andersson kertoi, että panostuksilla koulutukseen on saatu suunta käännettyä.

– Palautettiin muiden muassa tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen koko maahan. Palautettiin ryhmäkokojen pienempi suhdeluku yli kolmevuotiaiden osalta. Ja palautettiin resursseja opetustoimiin edellisen hallituksen leikkauksien jälkeen.

Vanhustenhuolto ja opiskeluasiat kiinnostivat

Anderssonilta kysyttiin, onko vanhusvaltuutetun viran perustaminen haudattu, kun sellaistakin on kuultu.

Ministeri vastasi, että vanhusvaltuutetun virka on kyllä tulossa:

– Siihen on rahatkin varattuna.

Hän kertoi kokeneensa, että vanhustenhuolto oli yleisestikin viime eduskuntavaalien keskeisiä teemoja.

– Ihmiset ymmärtävät, ettei tämä liity vain ikäihmisten asemaan tai oikeuksiin vaan koko suomalaisen hyvinvointivaltion toimivuuteen, siihen, että vanhusten hoiva toteutetaan inhimillisellä tavalla.

Andersson sanoi, että hoitajamitoituksen korottamiseen on nyt osoitettu 250 miljoonaa euroa. Siitä on sovittu, että se tulee täysmääräisenä voimaan maaliskuun viimeisenä päivän vuonna 2023.

Työllisyyspolitiikka vie tänä keväänä eniten aikaa hallitukselta.

Useita yleisökysymyksiä esitettiin opiskelijoiden ongelmista. Opetusministeriltä kysyttiin, miten opintotukea saamattomien opiskelijoiden asemaa aiotaan parantaa siten, että työttömyysturvalla, kuntoutustuella tai toimeentulotuella opiskelua helpotettaisiin.

Andersson vastasi, että nyt on meneillään jatkuvan oppimisen uudistus.

– Siinä tarkastellaan työikäisen aikuisväestön kouluttautumismahdollisuuksia ja niiden parantamista. Siinä käsitellään sekä tutkintoon johtavaa että ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Siinä myös etuudet ovat pöydällä.

Turpeesta on luovuttava

Ilmaston muutoksen estämistä koskevissa asioissa esille nousivat autoilua ja turvetta koskevat kysymykset.

Andersson totesi, että sekä sähkö- että kaasuautoja koskevat konvertointiasiat pitää saada eteenpäin.

– Miljoonia niihin osoitettuja rahoja on käyttämättä. Rahat pitäisi saada käyttöön.

Yleisöstä epäiltiin, että turpeesta luopuminen on hallituksessa vesittynyt.

– Turpeen verotuen poistaminen ei ole vesittynyt, koska se ei ole ollut vielä pöydällä. Se katsotaan hallituksessa energiaverouudistuksen yhteydessä. Skaba on vielä edessä. Näkemyksemme vasemmistoliitossa on, että turpeen kohdalla on päätettävä sille annettavan tuen asteittaisesta vähentämisestä niin, että turpeen energiakäyttö loppuisi kokonaan vuonna 2035 tai jo 2030.

– Turpeen osuus päästöistä on Suomessa merkittävä. Jos mietitään tehokkaimpia ja vaikuttavimpia keinoja toimia Suomessa, niin turve on sijalla numero yksi.

Työvoimapolitiikka ollut heikkoa

Andersson esitti, että työllisiä ei pidä arvioida vain taloudellisen kannustimien muutosten kautta.

– Tällainen ajattelu johtaa sellaiseen työllisyyspolitiikkaan, jossa mikään muu ei ole vaikuttavaa kuin eläkkeiden tai sosiaaliturvan heikennykset.

Maassa on voimakasta rakennetyöttömyyttä. Andersson sanoi, että kyseessä on koulutus- ja työvoimapolitiikan epäonnistuminen.

– Tämä ongelma ei ratkea sillä, että leikataan työttömyyskorvauksia tai heikennetään työttömien asemaa.

– Työvoimapolitiikka on ollut heikkoa ja epäonnistunutta, koska täällä ollaan fiksoituneita rangaistuksiin. Meillä on pohjoismaiden kovimmat karenssit. Kun tarkastellaan esimerkiksi palkkatukiin Suomessa osoitettuja varoja, me hävitään Ruotsiin verrattuna kymmenkertaisesti.

– Yksi iso uudistuskokonaisuus, joka on tulossa, liittyy osatyökykyisten työllistymiseen. Se on alue, jossa Suomessa on hommat hoidettu aika huonosti. On valtavasti työhalukkaita ihmisiä, joilla on syystä tai toisesta alentunut työkyky mutta ei niin paljon, että olisi syytä siirtyä eläkkeelle. Ministerityöryhmä pohtii työllisyysasioita ja tämä osatyökykyisten asia on osana siinä. Toivottavasti tämän asian osalta hallitus tulee ulos tässä kevään mittaan. Se saattaa edellyttää palkkatuen voimakkaampaa kytköstä. Saattaa edellyttää myös uudentyyppisiä yhteistyömuotoja elinkeinoelämän kanssa. Se liittyy tähän kuntakokeilujuttuun, joka pistetään Pirkanmaan ja Tampereen hyvät ja huonot kokemukset huomioiden laajemmin koko valtakunnassa liikkeelle.

Andersson veikkaa että työllisyyspolitiikasta ja -toimista sopiminen vie tänä keväänä eniten aikaa hallitukselta.

– Mutta elokuuhun mennessä ratkaisuja pitää löytyä. Me lähdetään vasemmistoliitossa siitä, että ne keskeiset periaatteet, joille tämä hallitusohjelma on rakentunut, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen pidetään mielessä ja niitä sovelletaan, noudatetaan ja kunnioitetaan myös silloin, kun lähdetään tämän hallituksen työllisyyspolitiikkaa rakentamaan.

Maahanmuuttajien asiat esillä

Tampereen tilaisuudessa paikalla oli muutama maahanmuuttajataustainen henkilö. Eräs heistä, Mahmoud Machaal peräänkuulutti maltillisesti Suomeen positiivisempaa asennetta maahanmuuttajiin.

– Kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti tunnen, että Suomi on minun kotimaani. Se on sitä minun lapsilleni ja ehkä myös lapsenlapsilleni. Meillä maahanmuuttajilla on myös oma vastuu ja meillä on älyä, että yhteiskunnassa pitäisi toimia yhteisymmärryksessä. Me osataan kyllä toimia ja kantaa omaa vastuuta tässä yhteiskunnassa.

Andersson piti tuhat kertaa tärkeämpänä, että maahanmuuttajat itse pitävät näissä asioissa puheenvuoroja ja nostavat tärkeitä asioita esille.

– Pitää jaksaa puhua näistä asioista, vaikka joskus tuntuu siltä, että se hukkuu kaikkeen öyhötykseen. Pitää vain jaksaa tuoda esille sitä positiivista näkemystä. Pitää jaksaa tuoda esille kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien tärkeyttä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!