All Over Press

Sexpo muistuttaa: Seksityö ei ole väkivaltaa.

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpo arvioi kansanedustaja Eva Biaudet’n sekoittaneen seksityön väkivaltaan, hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan Kauppalehdessä viikko sitten.

Biaudet’n mukaan tasa-arvopolitiikkaa pitäisi tehdä haavoittuvimpien ihmisten ehdoilla, ja tässä tapauksessa se tarkoittaisi seksin ostamisen kieltämistä. Sexpo pitää ilmiöiden tarkoituksellista sekoittamista toisiinsa vahingollisena.

Järjestön yhdessä FTS Finland – seksityöntekijöiden suomalaisen aktivistiverkoston kanssa lähettämän kannanoton mukaan ilmiöiden sekoittaminen palvelee ainoastaan jyrkkiä seksikielteisiä käsityksiä, joita Biaudet kirjoituksessaan edustaa. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Tiia Forström ja toiminnanjohtaja, seksuaalietiikan asiantuntija Tommi Paalanen.

Eettisyys riippuu siitä, perustuuko toiminta suostumukseen.

Eri asioita

Sexpo muistuttaa siitä, että seksityö ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Suostumukseen perustuva seksin myyminen ja seksityöhön pakottaminen ovat eri asioita, ja niitä pitää käsitellä erillään, jotta rationaalinen ja faktoihin perustuvat keskustelu olisi mahdollista, kannanotossa todetaan.

ILMOITUS

– Myös haavoittuvien ryhmien tehokas suojeleminen edellyttää ilmiöiden kirjon ymmärtämistä. Seksityötä tekevän ulkomaalaisen tilannetta ei paranna se, että hänet leimataan ihmiskaupan uhriksi ja käännytetään Suomen rajalta vastoin omaa tahtoaan.

Asiatonta maalailua

Sexpon mukaan seksin ostamisen kriminalisoiminen on esimerkiksi Ruotsissa heikentänyt kaikista haavoittuvaisimpien seksityöntekijöiden tilannetta, lisännyt poliisin kovistelua sekä altistanut seksityöntekijöitä turvattomiin tilanteisiin, kun neuvottelu asiakkaiden kanssa täytyy hoitaa nopeasti ja salassa. WHO, UNFPA, UNAIDS, Human Rights Watch ja Amnesty International ovat asettuneet puolustamaan seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia ja vastustamaan seksin ostamisen kieltäviä lakeja.

– Ihmiskauppaa esiintyy muun muassa ravintola-alalla, siivousalalla, kotitaloustöissä ja seksipalveluissa. Koko alan kriminalisointi ei ole perusteltu tai toimiva lähestymistapa minkään alan kohdalla, kannanotossa todetaan.

– Biaudet’n asiaton maalailu seksityöntekijöiden murhilla Saksassa ja Hollannissa ei muuta sitä tosiseikkaa, että kansainvälisissä ihmiskauppatilastoissa nämä maat ovat pieniä. Ihmiskauppaa ja työvoiman riistoa esiintyy globaalisti eniten maissa, joissa ihmisoikeudet, työväestön asema ja tasa-arvo ovat heikolla tolalla.

Suostumus ratkaisee

Järjestö arvioi, että seksin ostaminen tai myyminen on eettisesti hyväksyttävää samoilla ehdoilla kuin nepalilaisissa ravintoloissa ruokaileminen.

– Eettisyys riippuu siitä, perustuuko toiminta vapaaehtoisuuteen, suostumukseen ja reiluihin työehtoihin. Kieltovaatimukset ovat itsessään eettisesti kyseenalaisia ja seksuaalioikeuksien vastaisia, sillä ne kiistävät yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden, toteaa Tiia Forsström sanoo.

– Seksin ostamisen kriminalisoiminen on yksi naisiin kohdistuvan rakenteellisen väkivallan muoto.

Sexpo toteaa, että seksityöntekijät voivat kohdata työssään väkivaltaa samoin kuin esimerkiksi hoitoalan ammattilaiset tai taksinkuljettajat.

– Parhaat keinot vähentää väkivaltaa eivät kuitenkaan perustu seksityön kieltämiselle ja stigmatisoimiselle, vaan seksityöntekijöiden oikeuksien vahvistamiselle, alan laillisen aseman parantamiselle ja palveluiden tarjoamiselle.