KU:n arkisto/Pekka Pajuvirta

Pitkäaikaistyöttömät velvoitetaan kuntouttamisen nimissä palkattomaan työskentelyyn. Tätä ehdotti sosiaali- ja terveysministeriön aktiivisen sosiaalipolitiikan työryhmä helmikuussa 2000. Esityksen ideologinen sisältö oli muuttaa työttömien viimesijainen toimeentuloturva vastikkeelliseksi.

Työryhmän muistion vastaanottanut ministeri Maija Perho (kok.) sanoi, että käynnissä on perimmäinen keskustelu yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta eli yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vasemmistoliitossa vastustettiin suunnitelmaa. Kansanedustaja Anne Huotari piti hyvänä, että pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen haetaan ratkaisua. Hänestä lähtökohta oli kuitenkin väärä, kun se oli järjestelmä eikä työtön henkilö. Outi Ojala sanoi, että pitkäaikaistyöttömiä pitää työllistää normaaleihin työsuhteisiin. Työmarkkinoille ei saa luoda palkattomien rinnakkaismarkkinoita.