Antti Yrjönen

Työlainsäädännön toteutumista valvoo Suomessa aluehallintovirasto (AVI). Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyi loppukesästä 2019 valvomaan kumpaakin suurta ruokalähettipalvelujen tarjoajaa, Woltia ja Foodoraa.

– Teimme tarkastuksia valvoaksemme työsuhteen perusedellytyksiä ja ulkomaisen työvoiman käyttöä, kertoo työsuojelulakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valvontaa ei ole vielä saatu päätökseen, koska AVI päätyi tekemään lausuntopyynnön työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivalle työneuvostolle. Vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden työaikalain vuoksi pyyntö tehtiin vasta tämän vuoden alussa. Avia kiinnostaa se, kuuluisiko työnantajien pitää työaikakirjanpitoa.

– Osana työaikalain soveltamista työneuvosto joutuu ottamaan kantaa siihen, onko kyse työsuhteesta vai ei. Siinä mielessä lausunnon sisältö tulee olemaan merkittävä, Eriksson sanoo.

Työsuhteelle on määritelty neljä tunnusmerkkiä: työtä tehdään sopimuksen perusteella toisen lukuun, toisen johdon ja valvonnan alaisena, vastiketta vastaan ja henkilökohtaisesti. Kaikkien kriteerien tulee täyttyä, jotta kyse olisi työsuhteesta. Ruokaläheteillä täyttyvät Erikssonin mukaan selkeästi kaikki muut paitsi johdon ja valvonnan alaisena työskentely, jonka toteutuminen on tulkinnanvaraisempaa.

ILMOITUS

– Lähetit saavat suhteellisen vapaasti portaalin kautta valita keikkojaan. Toisaalta kriteerin täyttymiseen riittää jo mahdollisuus johtaa ja valvoa, vaikkei sitä aktiivisesti käytettäisi, Eriksson puntaroi.

Tulkintaan työnjohtovallan käytöstä vaikuttavat myös palkitsemis- ja sanktiojärjestelmät, sopimuksen kirjaukset työn tekemisen tavasta ja työajasta sekä firman tunnusten käyttäminen, Eriksson luettelee.

– Työneuvoston lausunnon saaminen voi kestää joitakin kuukausia, Eriksson arvioi.