Usein vitsaillaan, että vasemmisto näkyy harvoin mediassa. Kun vasemmistolaisista puhutaan, rytmi ja keskustelu tapahtuvat muiden ehdoilla. Tilanne on kuitenkin lähiaikoina hiukan muuttunut. Helmikuun alussa hätkähdyttiin, kun Li Andersson avasi suunsa Ylen A-studiossa ja nimitti laitaoikeiston oppositiopolitiikkaa sellaiseksi mitä se onkin eli paskapuheeksi.

Tässä oli viestinnän mekanismia seuraaville hyvä opetus: on päästävä esiin. Ja se on tehtävä omaehtoisesti. Toimiva viestintä auttaa yhteiskunnallisia liikkeitä pääsemään marginaalista valtavirtaan.

Yhteiskunnallista viestintää on vaalien välilläkin. Esimerkkinä tästä on sote-uudistuksen lähestyminen ja valmistelutyötä systemaattisesti pohjustavat nostot ”laiskoista köyhistä” sekä työttömiin kohdistuva viha ja kurittaminen.

Myös tasokkaiden työelämäpoliittisten katsausten sijaan lavalle marssitetaan elinkeinoelämän edustajia ja unohdetaan mainita yhtiöiden ennätysosingot sekä kasvava työssäkäyvien köyhyys. Oikeistopolitiikan ja viestinnän välinen kytkös on myös laajalti tutkittua.

Positiivisia vastalääkkeitä viestinnän ja näkyvyyden epäsuhdalle on muutamia.

ILMOITUS

Ensinnäkin ilmiön tiedostaminen. Elämme informaatio-aikakautta ja vaikuttamistyötä on kaikkialla. Se mitä päätetään nostaa esille merkitsee toisinaan vähemmän kuin se, mistä päätetään vaieta. Emme tässä mielessä ole koskaan eläneet totuudenjälkeistä aikaa. Nyt vallankäyttö on vain näkyvämpää.

Toisekseen on turvattava monipuolinen tiedonsaanti. On seurattava laadukkaita uutiskanavia ja kommentointia voivat tarjota myös aktiiviset yhteiskunnalliset vaikuttajat.

Kolmanneksi mainittakoon puhuminen lehdistömedian toimintamalleista. Jotta vähävaraisille vihamielinen politiikka, tarkoitushakuiset työelämä- ja talouspoliittiset otsikot tulisivat tutuiksi, niistä on vaihdettava ajatuksia.

On hyvä pohtia sitä, kuinka yhteiskunnalliset trendit ja voimasuhteet vaikuttavat mediassa tänään. Etenkin, kun suurten mediatalojen omistajuus keskittyy entisestään tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.