Jarno Mela

Suurin osa alle 15-vuotiaista velkaantuneista on velkaantunut vanhempiensa toiminnan seurauksena.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan lasten taloudelliselta hyväksikäytöltä ja ylisukupolviselta velkaantumiselta.

– Nuorten velkaantuminen on ylipäätään ongelma, mutta erityisen järkyttävää on, kun nuoren vanhempi tai muu läheinen on syypää nuoren velkataakkaan, Honkasalo toteaa perjantaina hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

– Ylisukupolvinen velkaantuminen voi alkaa, kun vanhempi jättää maksamatta alaikäisen nimiin ottamiaan laskuja tai ottaa tämän nimissä lainaa.

Kyse on taloudellisesta hyväksikäytöstä.

Lähes 2000

Suomessa oli vuoden 2014 lopulla vajaa 2 000 alaikäistä velallista. Määrä käsittää sekä tilanteet, joissa alaikäinen on itse tehnyt velkaan johtaneen oikeustoimen, sekä tilanteet, joissa oikeustoimen on alaikäisen puolesta tehnyt hänen huoltajansa.

Suurin osa alle 15-vuotiaista oli velkaantunut vanhempiensa toiminnan seurauksena, ja velat johtuivat pääosin yritystoimintaan liittyvistä maksamattomista jäännös-, perintö- tai lahjaveroista sekä työnantajavelvoitteista.

ILMOITUS

Hyväksikäyttöä

Honkasalo arvioi, että kyseessä on ilmiö, josta tiedetään tällä hetkellä aivan liian vähän.

– Kyse on taloudellisesta hyväksikäytöstä, jonka suhteen nuoret ovat usein haavoittuvassa asemassa, sillä kynnys rikosilmoituksen tekemiseen nousee sen mukaan, mitä läheisempi henkilö tekijä on.

Hän muistuttaa siitä, että varhainen velkaantuminen riistää nuorelta tulevaisuudennäkymät ja on suuri riski syrjäytymisen kannalta.