Lehtikuva/Jussi Nukari

”Osallisuuden vahvistamisen ja ihmisten tukemisen pitäisi olla keskeinen osa.”

Hallitus esittää kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin asiakkaan oikeuksia koskevaa parannusta. Esityksessä korostetaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Esityksen mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tulisi aina sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan tulisi kirjata kuntouttavan työtoiminnan tavoite, sekä henkilölle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Esitys sisältää tarkennuksia nykyiseen lakiin ja selkeyttää asiakkaan asemaa sekä eri tahojen roolia. Tarkoitus on selkeyttää järjestämisen ja tuottamisen käsitteitä sekä tehdä joitain muita pienempiä tarkennuksia. Lakiin tehtävillä tarkennuksilla halutaan varmistaa, että lainsäädännölle asetetut tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin.

– Tämä on pieni mutta tärkeä uudistus työllisyyden tukemisessa. Osallisuuden vahvistamisen ja ihmisten tukemisen pitäisi olla keskeinen osa kuntouttavaa työtoimintaa, ja niiden tulee toteutua nykyistä paremmin, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki koskee pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Laissa säädetään toimenpiteistä, joiden tavoitteena on parantaa henkilöiden edellytyksiä edetä kohti avoimia työmarkkinoita.