Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Käänne tapahtui joulukuussa, mutta tilanne vaihtelee aloittain. Monen työttömyyskassan etuuskulut laskevat edelleen.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tuoreiden tilastojen valossa hallituksen työllisyystavoitteessa on ehkä tapahtunut ikävä käänne. Ansiopäivärahakulut kasvoivat tammikuussa 5 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Erityisen voimakasta kasvu oli teollisuudessa, jonka työttömyyskassan etuuskulut kasvoivat 25 prosenttia.

Ansiopäivärahakulut laskivat koko viime vuoden joulukuuhun asti, jolloin tuli käänne, joka jatkui myös tammikuussa.

Kasvu näkyy eri tavoin eri aloilla. Teollisuuden työttömyyskassan kulut nousivat, mutta samaan aikaan monen muun kassan kulut laskevat edelleen. Esimerkiksi Palvelualojen sekä usean julkisen alan työttömyyskassan etuuskulut laskivat tammikuussa.

Ansiopäivärahan saajia oli viime vuonna vähiten finanssikriisin alkamisen jälkeen, 246 000. Ennen kriisiä vuonna 2008 saajien määrä oli 225 000.

Myös lomautettujen määrä on kasvanut kesästä alkaen. Tammikuussa lomautettuja oli 41 prosenttia enemmän vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Hyvä merkki on se, että suurin osa ansiopäivärahan saajista työllistyy edelleen melko nopeasti. Vuoden 2018 lopussa 64 prosenttia ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta. Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa. 83 prosenttia alle 30-vuotiaista oli vuoden 2018 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.