Lehtikuva/Vesa Moilanen

Pyyntö ei ennakoi ulkoministerin joutumista valtakunnanoikeuteen. Siihen otetaan kantaa vasta esitutkinnan jälkeen.

Ulkoministerin Pekka Haaviston toiminnasta al-Holin pakolaisleiriin liittyvistä toimista suoritetaan esitutkinta. Perustuslakivaliokunta päätti keskiviikkona yksimielisesti pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin ulkoministeriä koskevassa ministerivastuuasiassa.

Kymmenen kansanedustajaa perussuomalaisista, kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista teki joulukuussa muistutuksen, jossa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden henkilöiden kotiuttamista koskevassa asiassa. He vaativat selvitystä siitä, onko ulkoministeri painostanut virkamiehiä lainvastaisiin päätöksiin.

Perustuslakivaliokunta totesi keskiviikkona esitutkintakynnyksen ylittyneen yhden asiakohdan osalta. Pyyntö on rajattu koskemaan ulkoministerin menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyissä, eikä se kata kymmenen kansanedustajan asiassa tekemän muistutuksen sisältöä kokonaisuudessaan.

Esitutkintaan määrääminen ei ole kannanotto sen puolesta, että ministeri Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Valiokunta perustelee esitutkinnan toimittamista lisäselvityksen saamisen tarpeella eli tapahtuneiden tosiseikkojen selvittämisellä. Tutkinnan kohteena olevan henkilön kannalta esitutkinnan käynnistäminen antaa hänelle esitutkintalain mukaiset oikeusturvatakeet ja selkeyttää hänen oikeudellista asemaansa menettelyssä.