Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vähähiilisyystiekartat johtavat sähkönkulutuksen kasvuun. Nykyisillä hankkeilla tuulivoiman osuus nousisi siinä 27 prosenttiin.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita. Hankelistalla olevat 3 475 tuulivoimalaa tuottaisivat yli 18 000 megawattia.

Tulevaisuudessa uudet tuulivoimahankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Yhdistyksen mukaan tuulivoimalla voidaan vastata hyvin sähkönkulutuksen kasvuun, joka johtuu ilmastonmuutoksen torjunnasta ja teollisuuden, lämmöntuotannon ja liikenteen sähköistymisestä.

Tuulivoimahankkeiden määrä on ollut tasaisessa nousussa viime vuosien aikana. Nyt suunnitteilla on yhteensä 212 tuulivoimahanketta, joista 205 on suunniteltu maalle ja seitsemän merelle. Kolmasosa hankkeista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, 16 prosenttia Pohjanmaalla ja 12 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla. Tuulivoimaa on suunnitteilla Suomen jokaiseen maakuntaan ainakin yhden hankkeen verran.

Rakenteilla on seitsemän prosenttia ja 1 300 megawattia. Lähes 40 prosentilla ja 6 600 megawatilla on kunnan myöntämät rakennusluvat ja kaava tai kaava.

Rakennettavissa myös sisämaahan

Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtajan Anni Mikkosen mukaan tekeillä olevat teollisuuden vähähiilisyystiekartat johtavat sähkönkulutuksen kasvuun. Myös liikenteessä ja lämmityksessä ilmastonmuutoksen torjunta tulee johtamaan sähkönkulutuksen kasvuun. Jos hankkeet, joilla jo on rakennuslupa ja kaava, tuulivoiman tuulivoiman osuus Suomen sähkönkulutuksesta nousisi 27 prosenttiin.

ILMOITUS

– Nyt kehitteillä olevien hankkeiden lisäksi tuulivoima-alan yritykset etsivät aktiivisesti uusia tuulivoimalle sopivia alueita ja hankkeita käynnistetään myös tänä vuonna huomattava määrä.

Tuulivoima-alueen sijaintiin vaikuttavat muun muassa asutus, kunnan tahtotila, luontoarvot, sähköverkon kapasiteetti alueella, hankkeen koko ja keskeisimpänä tuulien voimakkuus.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa tasaisesti koko maahan, sillä kehittynyt tuulivoimateknologia mahdollistaa myös sisämaahan rakentamisen.

– Tuulisuus nousee, mitä ylemmäs mennään. Tuulivoimaloiden kasvaneet tornikorkeudet mahdollistavat hyvän tuotannon myös sisämaassa, jossa muun muassa metsäisyys vaikuttaa tuuliin. Ylipäätään nopeasti kehittynyt teknologia mahdollistaa nyt markkinaehtoisen tuulivoimarakentamisen pitkälti missä päin Suomea vain, Mikkonen kertoo.