Lehtikuva/Sun Hai

Ensi syksynä on määrä hyväksyä YK:n vuosikymmentavoitteet biodiversiteetin suojelemiseksi.

Joukko entisiä ulkoministereitä eri maista julkisti tiistaina vetoomuksen luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Allekirjoittajat ilmaisevat syvän huolensa pahenevasta ympäristökriisistä. Heidän mukaansa maailma on ”peruuttamattomaan ekologiseen tuhoon johtavan kuilun partaalla”, ja he vetoavat maiden johtajiin suunnan kääntämiseksi.

Allekirjoittajat huomauttavat, että luonnon tilan heikkeneminen uhkaa myös ihmisten terveyttä, toimeentuloa ja turvallisuutta. Se aiheuttaa suhteettomasti haittaa köyhimmille yhteisöille.

Päättyvän vuosikymmenen tavoitteet ovat jääneet suurimmalta osin täyttymättä.

”Meidän on noustava politiikan ja ideologioiden yläpuolelle” planeettamme suojelemiseksi, sanotaan 23 ex-ulkoministerin allekirjoittamassa vetoomuksessa. Allekirjoittajista tunnetuimmat ovat Espanjan entinen ulkoministeri Javier Solana ja Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Madeleine Albright.

Menetetty vuosikymmen

Vetoomus liittyy ensi viikolla Roomassa pidettävään kokoukseen, jossa valmistellaan biodiversiteettiä (luonnon monimuotoisuutta) koskevien vuoteen 2030 ulottuvien tavoitteiden laatimista. Kokous oli alunperin määrä järjestää Kiinan Kunmingissa, mutta se siirrettiin koronavirusepidemian vuoksi Roomaan.

ILMOITUS

Roomassa pidetään prosessin toinen valmistelukokous. Ensimmäinen oli viime elokuussa ja kolmas on määrä järjestää heinäkuussa. Prosessi huipentuu lokakuussa pidettävään huippukokoukseen, jossa määritellään tavoitteet 2020-luvun biodiversiteettipolitiikalle. Tämä kokous on määrä järjestää Kunmingissa.

Päättyvän vuosikymmenen (2011–2020) suuntaviivat määriteltiin Japanin Aichissa pidetyssä kokouksessa 2010. Ne ovat kuitenkin jääneet suurimmalta osin toteutumatta.

EU:n komissio antoi vuonna 2011 tiedonannon, jossa sitouduttiin pysäyttämään luonnon köyhtyminen unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 komissio totesi, ettei tavoitteita ollut saavutettu eikä luonnon monimuotoisuuden katoa pysäytettyä.

Erityishuomio meriluontoon

Ex-ulkoministerit vetoavat, että maailman maat hyväksyisivät YK:lle valmistellun luonnoksen, jolla suojeltaisiin 30 prosenttia maapallon maa- ja meripinta-alasta. Lisäksi muun muassa kontrolloitaisiin haitallisten vieraslajien leviämistä ja vähennettäisiin muovijätettä 50 prosentilla.

Allekirjoittajat kiinnittävät erityistä huomiota meriluonnon suojeluun, koska valtameret tuottavat puolet maapallon hapesta ja ruuan miljardeille ihmisille.

Ilmastokriisi, luonnonvarojen liiallinen hyödyntäminen ja ekosysteemien heikkeneminen ovat myös vakava uhka kansainväliselle turvallisuudelle ja ne ”vaarantavat lastenlastemme tulevaisuuden”, kirjoittavat ex-ministerit vetoomuksessaan.