Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kaupan alalle syntyi jo sopimus, kiinteistöpalveluissa neuvottelutulos.

Palkattomat kiky-tunnit tekevät lähtöä myös yksityisiltä palvelualoilta. Palvelualojen ammattiliiton PAMin ja Kaupan liiton uusi työehtosopimus hyväksyttiin jo perjantaina. Sunnuntaina PAM ja työnantajia edustava Kiinteistötyönantajat pääsivät neuvottelutulokseen kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta.

PAMin hallinto käsittelee jälkimmäistä tänään maanantaina. Sen sisältö julkistetaan vasta, jos sopimus tulee hyväksytyksi. On kuitenkin selvää, että kiky-tuntien kanssa neuvottelutulosta ei olisi syntynyt.

KIky-tunnit ovat nyt käytännössä poistuneet teollisuudesta ja poistumassa toimihenkilökentällä.

PAMin ja Kaupan liiton sopimus oli ensimmäinen askel yksityisillä palvelualoilla. Sopimus nostaa palkkoja 1.4.2020 alkaen 2,0 prosenttia ja edelleen 1.4.2021 alkaen 1,3 prosenttia.

Kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä luovutaan muokkaamalla vuosivapaajärjestelmää. Jatkossa vapaita ansaitaan enintään 9 nykyisen 7 vapaan sijaan. Vastaavasti kaupan työehtosopimusratkaisu sisältää monia kaupalle tärkeitä työvuorosuunnitteluun liittyviä joustoja.

ILMOITUS

– Neuvottelutuloksen saavuttaminen oli vaikeaa eikä sen hyväksyminenkään ollut helppoa. Palkankorotusten etupainotteisuus ja kiky-tuntien poistuminen vuosivapaajärjestelmä säilyttäen olivat ne asiat, jotka mahdollistivat sopimuksen hyväksymisen. Lopputulos on parempi kuin lakot, kommentoi PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

– Nyt neuvottelutuloksessa saavutettujen joustojen myötä kauppa pystyy vastaamaan aikaisempaa paremmin kiristyvän kilpailun, digitalisaation ja työn murroksen asettamiin haasteisiin, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala totesi.

Kaupan alalla vuosivapaajärjestelmän puitteissa työntekijät ansaitsevat palkallisia vapaita todellisten tehtyjen työtuntien mukaan. Järjestelmää on pidetty oikeudenmukaisena vaihtoehtona nimenomaan osa-aikatyöntekijöiden kannalta.

Uusi sopimus parantaa osa-aikatyöntekijöiden mahdollisuuksia päästä täyteen kuukausipalkkaan.

Työantajapuolen mukaan kiky ei kadonnut minnekään, se vain muutti muotoaan.

”Kiky-tunnit korvautuivat esimerkiksi toimihenkilösopimuksissa työaikajoustoilla ja mahdollisuudella lisätä työaikaa nykyisen säännöllisen työajan päälle. Tunneista maksetaan palkka, mutta ei ylityökorvauksia”, kirjoitti Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Työnantajille riittää kikyksi nyt se, että palkka maksetaan, mutta ei ylityökorvauksia.