Lehtikuva/Jarno Mela

Kela on lähettänyt lähes 43 310 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä

Runsas 43 300 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2018 yli vuositulorajan. Määrä on suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Opintotukea sai tuolloin noin 308 380 opiskelijaa.

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 860 euroa.Opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 37,3 miljoonaa euroa.

Päätösehdotuksen saaneiden määrä suureni yli 3 500:lla vuotta aiemmasta.

Opintotuen voi perua, palauttaa tai lakkauttaa.

Jos opiskelija nosti vuonna 2018 tukea 9 kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden 2018 aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa. Tulorajoja korotettiin 4,5 prosentilla vuoden 2020 alusta 12 498 euroon.

Uudelleenkäsittelypyyntö kuukauden kuluessa

Kela on lähettänyt opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen, josta voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön. Jos vuositulorajan ylitys johtuu esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 19.maaliskuuta. Se on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2018 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita.

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa Kelan asiointipalvelussa.