Lehtikuva/Martti Kainulainen

Li Anderssonin mukaan kysymys on koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisestä.

Hallitus korottaa oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen vuodesta 2021 alkaen. Samalla kaikki oppivelvollisuusikäiset saavat oikeuden suorittaa toisen asteen tutkinto maksuttomasti.

Opintojen maksuttomuutta koskevat linjausehdotukset etenivät tällä viikolla. Ne esiteltiin tiistaina 11.2. osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmälle ja keskiviikkona 12.2. oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmälle.

Maksuttomuuden rajaamisessa on ollut valmistelussa kaksi vaihtoehtoista mallia.

Toisessa oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen jatkuisi neljä vuotta tutkintokoulutuksen suorittamisen aloittamisesta. Lisäksi tutkintokoulutusta mahdollisesti edeltävä nivelvaiheen valmistava koulutus olisi maksutonta yhden vuoden ajan.

Toisessa mallissa oppivelvollisella opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskisi sekä tutkintotavoitteista koulutusta että nivelvaiheen koulutusta.

ILMOITUS

– Kaikille maksuton ja yhdenvertainen peruskoulu on yksi Suomen menestystarinan kulmakivistä ja nyt se on saamassa arvoisensa päivityksen. Ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja kansanopistojen maksuttomuus oppivelvollisille poistaisi esteitä toisen asteen tutkinnon suorittamisen tieltä ja lisäisi koulutuksen tasa-arvoa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

2005 syntyneet ensimmäinen ikäluokka

Oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavien oppivelvollisten osalta. Maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka saavat perusopetuksen päättötodistuksen tai joiden oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen suorittaminen muutoin päättyy keväällä 2021. Lähtökohtaisesti ensimmäinen ikäluokka olisivat vuonna 2005 syntyneet.

Myös materiaalit maksuttomiksi

Maksuttomuutta koskevien ehdotusten mukaan opetus sekä lisäksi osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit ja työvälineet, työasut sekä työaineet olisivat toisen asteen opiskelijalle maksuttomia. Jo nykyisten säännösten mukaan opetus on maksutonta toisen asteen koulutuksessa kansanopistoja lukuun ottamatta, joissa voidaan periä opiskelijamaksuja.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän olisi tarjottava oppimateriaalit ja muut tarvittavat työvälineet opiskelijan käyttöön. Koulutuksen järjestäjä voisi itse päättää, miten se hankkii materiaalit ja välineet sekä miten se tarjoaa nämä opiskelijoiden käyttöön.

Poikkeuksena maksuttomuuteen olisivat erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet.

Jo nyt voimassa olevien säännösten mukaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan päivässä.

Oikeus yhteen ateriaan päivässä säilyisi.

Korvauksen piiriin tulisi lisää koulumatkoja. Toisen asteen maksuttomat koulumatkat korvattaisiin esityksen mukaan nykyisen Kelan maksaman koulumatkatuen puitteissa.

Maksuttomuuden toteutuessa tukeen oikeuttavan koulumatkan raja laskettaisiin 10 kilometristä 5 kilometriin. Samalla luovuttaisiin 54 euron kuukausittaisia matkakustannuksia koskevasta rajasta.