Risto Kuittinen

Seta haluaa pohjaksi mallin, joka perustuu ihmisen omaan ilmoitukseen sukupuolen vahvistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen viranomaistyöryhmä on saanut valmiiksi selvityksensä translain uudistamistarpeista. Voimassa oleva translainsäädäntö on työryhmän mukaan vanhentunut eikä kaikilta osin täytä nykyisiä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia.

Setan mukaan työryhmän esittämät sääntelyvaihtoehdot osoittavat, että itsemääräämisoikeuteen perustuva sukupuolen juridinen vahvistaminen on täysin mahdollista toteuttaa Suomessa. Järjestö kiirehtii hallitusta etenemään uudistuksen kanssa.

Työryhmän muistiossa esitetään kahta eri mallia translain uudistamiseksi. Laajassa mallissa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan, kuten hallitusohjelma edellyttää. Työryhmä esittää tähän kahta vaihtoehtoa, joissa kummassakin lähtökohtana on ihmisen itsemääräämisoikeus.

Vaihtoehdot ovat hakemusmenettely, johon sisältyisi hakemuksen jälkeinen puolen vuoden harkinta-aika. Harkinta-ajan jälkeen oikeudellinen sukupuoli vahvistetaan. Toisessa vaihtoehdossa ilmoitusmenettelyyn ei sisältyisi harkinta-aikaa.

Setan puheenjohtajan Sakris Kupilan mukaan työryhmän muistio luo hyvän pohjan ihmisoikeusperustaiselle hallituksen esitykselle translaista.

ILMOITUS

– Translain uudistamisen lähtökohtana tulee olla työryhmän esittämä laaja malli, joka perustuu ihmisen omaan ilmoitukseen. Muut vaihtoehdot eivät riitä itsemääräämisoikeuden takaamiseksi. Muistiossa ei esitetä yhtään merkittävää estettä tälle vaihtoehdolle.

Työryhmä esittää myös, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille. Kansainväliset lapsen oikeuksien sopimuksen määräykset turvaavat alaikäisten henkilöiden fyysistä koskemattomuutta, sukupuoli-identiteettiä ja autonomiaa.

Kupilan mukaan translain uudistus ilman alaikäisten huomiointia olisi tynkä. Norjassa sukupuolen juridinen vahvistaminen on mahdollista myös 6–15-vuotiaalle, kun aloite tehdään yhdessä huoltajan kanssa.

”Sukupuolitettua kieltä purettava”

Työryhmä on tarkastellut myös isyyden ja äitiyden määräytymiseen liittyviä muutostarpeita. Esimerkiksi vanhemmuuden määräytymistä koskevaan lainsäädäntöön on tarpeen tehdä muutoksia.

– Lainsäädännöstä on purettu tarpeetonta sukupuolitettua kieltä. Myös perhelainsäädäntöä tulee kehittää niin, että keskeinen oikeudellinen käsite olisi vanhemmuus isyyden tai äitiyden sijaan, toteaa Setan varapuheenjohtaja Alia Dannenberg.

Isyys- ja äitiyslain korvaaminen uudella vanhemmuuslailla onkin sisällytetty hallitusohjelmaan.

– Vanhemmuuden kirjaaminen vanhemmuudeksi helpottaisi niitä ihmisiä, jotka korjaavat juridisen sukupuolen. Tällöin ei olisi riskiä siitä, että vanhemman transtausta tulee esille yhteyksissä, joissa sillä ei ole merkitystä. Tämän ongelman työryhmäkin nostaa esille, kiittelee Dannenberg.

STM:n työryhmä on huomioinut myös muunsukupuolisten ja intersukupuolisten oikeuksiin liittyviä ongelmia. Muunsukupuolisten oikeuksien osalta työryhmä pohtii mahdollisuutta kolmannen sukupuolimerkinnän käyttöönottoon. Se vaatisi oman lainvalmistelun, jossa tehtäisiin muutoksia väestötietojärjestelmään ja muutoksia henkilötunnusta käsitteleviin järjestelmiin. Henkilötunnuksen muuttaminen sukupuolineutraaliksi edistäisi muunsukupuolisten ihmisten oikeutta sukupuolen itsemäärittelyyn ja yksityisyyteen.