Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vasemmistoliiton Kontula nostaa kirjallisessa kysymyksessään esille ulkomaalaisia työntekijöitä koskevan byrokratiahässäkän.

Työnantajalla on ulkomaalaislain mukaan velvollisuus tarkistaa työntekijänsä työnteko-oikeus Maahanmuuttoviraston langettaman 1 000–30 000 euron seuraamusmaksun uhalla. Maahanmuuttovirasto suosittelee ensisijaisesti kysymään työnteko-oikeutta työntekijältä itseltään, mutta moni työnantaja haluaa varmistaa tiedon vielä Maahanmuuttovirastolta. Tiedon saaminen on äskettäin muuttunut maksulliseksi.

Syyskuuhun 2019 asti työnantajaa palveli Maahanmuuttoviraston puhelinpalvelu, josta työnantaja pystyi tarkistamaan nopeasti työntekijän työnteko-oikeuden. Puhelinpalvelusta luovuttiin, koska tiedon antaminen kolmannelle osapuolelle puhelimitse ei täytä tietosuojavaatimuksia

50 euron todistus

Yritykset törmäävät nyt byrokratiaan.

Nyt työnteko-oikeuden voi tarkistaa pyytämällä 50 euron arvoisen todistuksen Maahanmuuttovirastolta. Todistuksen toimituksessa voi kestää useita viikkoja.

– Palvelun kalleus ja hitaus ovat omiaan luomaan pullonkaulan turvapaikanhakijoiden työllistymiselle, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula arvioi.

Kontula toteaa, että työsuhteet ovat yleensä lyhyitä ja työnantajan tarve työntekijälle on pikainen.

ILMOITUS

– Järjestöt ja yritykset törmäävät nyt byrokratiaan ja viikkojen odotukseen, kun osaamista vastaavaa työtä olisi tarjolla. Myös hinta voi muodostua ongelmaksi, mikäli jokainen työnantaja vaatii uuden todistuksen työnteko-oikeudesta. Ja miksei vaatisi, kun uhkana on sakko?

Merkittävä pullonkaula

Maahanmuuttoviraston käsittelymaksujen taso on kansainvälisesti katsoen huomattavan korkea. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan korkeat lupamaksut muodostavat Suomessa merkittävän työperusteisen maahanmuuton pullonkaulan.

– Tällä on merkitystä kilpailtaessa osaavasta ulkomaisesta työvoimasta, Kontula huomauttaa.

Hän muistuttaa siitä, että hallitus on luvannut parantaa jo maahan muuttaneiden työmarkkinatilannetta.

– Sitä ei tehdä työnteko-oikeuden selvittämistä hankaloittamalla, hän toteaa.

Kontula esittää, että turvapaikanhakija voisi esimerkiksi saada todistuksen omasta työnteko-oikeudestaan Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä ja International House Helsingissä. Lakia muutamalla voisi lisäksi kohtuullistaa todistuksen käsittelymaksua tai muuttaa työnantajalle koituvia seurauksia.