Antti Yrjönen

Eduskunnan valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden sukupuolijakauma on tasoittunut. Tämä käy ilmi tiistaina julkistetusta selvityksestä.

Vuonna 2017 eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuulemista asiantuntijoista naisia oli noin 41 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Naisten osuus lisääntyi 7,5 prosenttiyksikköä verrattuna vuonna 2005 tehtyyn selvitykseen.

Sukupuolijakauma oli vuonna 2017 kymmenessä valiokunnassa tasapainoinen eli naisia ja miehiä oli kuultavana 40–60 prosenttia. Valiokunnittain tarkasteltuna naisten osuus kuulluista asiantuntijoista vaihteli maa- ja metsätalousvaliokunnan vajaasta kolmanneksesta sivistysvaliokunnan reiluun puoleen.

Julkista ja kolmatta sektoria edustavien asiantuntijoiden sukupuolijakaumat olivat tasapainoisia, mutta naisten osuus tieteen ja tutkimuksen sekä yksityisen sektorin edustajista jäi vain noin neljännekseen. Naisasiantuntijoiden osuus oli pääsääntöisesti suurin sellaisissa valiokunnissa, joiden kokoonpanossa naisten osuus oli suurin.

Naisten osuus tieteen ja tutkimuksen edustajista on noin neljännes.

Selvityksen tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että selvityksessä näkyy vahva, eduskuntaryhmien rajat ylittävä tuki sukupuolten tasa-arvon edistämiselle. Selvityksen julkistustilaisuudessa kommenttipuheenvuoron käyttänyt valtio-opin professori Anne Maria Holli piti kuitenkin puutteena sitä, että selvityksen yhteydessä tehtyyn kyselyyn vastasi vain 73 kansanedustajaa. Miehistä siihen vastasi noin 20 prosenttia ja naisista noin puolet.

Hän pohti, ilmentääkö alhainen vastausmäärä suhtautumista sukupuolten tasa-arvoon.

Selvitys on osa THL toteuttamaa Sukupuolella väliä? -hanketta.