Wikimedia Commons/Dinkum

Valion thaimaalaiset alihankkijat ovat puuttuneet Finnwatchin esiin nostamiin ongelmiin, ja Valio on aloittanut hankkeen ihmisoikeusriskien kartoittamiseksi ja hallitsemiseksi.

Yritysvastuuta seuraava kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi keväällä 2019 raportin siirtotyöntekijöiden oikeuksista Valion alihankintaketjuissa Thaimaassa. Raportti paljasti vakavia ongelmia ja laittomuuksia ananasmehua ja ruokakermoissa käytettäviä sakeuttajia tuottavilla tehtailla. Siirtotyöntekijöiltä oli peritty korkeita rekrytointimaksuja eikä kaikkia palkkoja ja ylityökorvauksia ollut maksettu.

– Molemmat Finnwatchin tutkimat tehtaat ovat muun muassa ryhtyneet toimenpiteisiin siirtotyöntekijöiden entistä vastuullisemman rekrytoinnin varmistamiseksi ja tehostaneet omaa vastuullisuusvalvontaansa, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti järjestön tiedotteessa.

Finnwatchin raportin julkaisemisen jälkeen myös Valio on muuttanut lähestymistapaansa ihmisoikeuksiin. Yritys on kehittänyt arvoketjujensa ihmisoikeusriskien kartoittamista ja hallintaa ja tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä alihankkijoidensa kanssa.

Jo tapahtuneiden vahinkojen korvaamisesta ei kuitenkaan ole sovittu Valion ja sen alihankkijoiden kesken.

Valio vastaa lisäkustannuksista

Alihankkijoiden kanssa käyty vuoropuhelu on nostanut esiin myös vastuullisuuteen liittyvät kustannukset. Siirtotyöntekijöiden vastuullinen rekrytointi, jossa kuluja ei vyörytetä työntekijälle, on tehtaille merkittävä lisäkustannus. Finnwatch on vuosia peräänkuuluttanut ostajayrityksiltä vastuullisuutta tällaisissa tilanteissa.

– Valio ansaitsee kiitoksen siitä, että se on kertonut olevansa valmis ottamaan korjaavista toimenpiteistä aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset huomioon tulevissa hintaneuvotteluissa tavarantoimittajien kanssa, Finnwatchin Kultalahti sanoo.

ILMOITUS

Puhtaita papereita Valio ja sen alihankkijat eivät toimenpiteistään kuitenkaan saa. Vahinkojen korvaamisesta, kuten esimerkiksi jo maksettujen rekrytointimaksujen kompensoinnista siirtotyöntekijöille, ei ole sovittu Valion ja sen alihankkijoiden kesken.

Lisäksi Finnwatch peräänkuuluttaa yrityksiltä selkeää sitoutumista olla perimättä siirtotyöntekijöiltä jatkossa mitään rekrytointimaksuja.

Lainsäädäntöä muutettava

Finnwatch vaatii myös systeemitason muutoksia lainsäädäntöön sekä Thaimaassa että Suomessa.

– Euroopan unioni on ilmoittanut olevansa halukas aloittamaan uudet vapaakauppaneuvottelut Thaimaan kanssa. Työelämän oikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisten sopimusten ratifiointi Thaimaassa tulee asettaa ehdoksi sopimusneuvottelujen etenemiselle, Kultalahti sanoo.

Suomen hallitusta Finnwatch kirittää viemään hallitusohjelmaan kirjatun yritysvastuulain nopealla aikataululla maaliin. Työ- ja elinkeinoministeriö on parhaillaan teettämässä laista selvitystä, jonka on määrä valmistua toukokuussa.

Finnwatch julkaisi maanantaina seuranta-artikkelin Valion korjaavista toimenpiteistä.