Antti Yrjönen

Toista kertaa järjestetyssä tapahtumassa opiskelijat ja työnantajat tutustuvat toisiinsa.

Rakennusliiton rekrypäivien idea on lähtenyt tarpeesta. Alojen opiskelijoiden on ollut vaikea löytää töitä ja yritysten työntekijöitä. Rekrypäivien tarkoituksena onkin auttaa yrityksiä ja opiskelijoita kohtaamaan toisensa. Kohtaamisten myötä on mahdollista löytää muun muassa kesätyö-, koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. Rakennusliitto haluaa näin tarjota alustan, jossa työ ja sen tekijä kohtaavat.

– Ajatuksena on pyrkiä auttamaan jäseniämme ja kulkemaan heidän rinnallaan opiskeluista aina eläkkeelle jäämiseen asti, sanoo Rakennusliiton aluetoimitsija Anniina Kangas.

Opiskelijoiden ja yrittäjien kohtaamisen lisäksi tapahtuman on tarkoitus tuoda liittoa tutuksi nuorille.

Rekrytapahtuma on vähän kuin nuorten työntekijöiden tinder.

– Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että tilaisuudet järjestetään meidän omissa tiloissa. Se madaltaa kynnystä ottaa tarvittaessa yhteyttä liittoon, Kangas kertoo.

Erilaiset palvelut ovat keskeisessä roolissa, siinä miten liitto pystyy kulkemaan jäsenen rinnalla eri elämäntilanteissa. Tällä hetkellä esimerkiksi urapalvelut ja vakuutuskassa ovat näitä palveluita ja niitä kehitellään koko ajan lisää.

ILMOITUS

Mahdollisuus löytää töitä

Ensimmäiset rekrypäivät saivat paljon positiivista palautetta ja monet yritykset löysivät sen myötä muun muassa kesätyöntekijöitä. Tänä vuonna ilmoittautuneita on ollut reilusti edellisvuotta enemmän.

Stadin ammattiopistossa toista vuotta opiskeleva Veeti Kanerva osallistuu rekrypäiville, koska toivoo löytävänsä kesätöitä tai työssäoppimispaikan. Osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista, mutta Kanerva sanoo, että paikalla on paljon hänen opiskelukavereitaan etsimässä mahdollista kesätyöpaikkaa. Oman työnsä suhteen hänellä ei juuri ole vaatimuksia.

– Kunhan saisin tehdä edes jotain työtä, Kanerva toteaa.

Antti Yrjönen

Aikuisopiskelija Marja Humenius näkeekin, että rekrypäivät ovat erityisesti nuorille hyvä tilaisuus päästä mukaan työelämään.

– Nuoret, jotka eivät vielä ole kokeilleet työelämää ja jotka eivät välttämättä osaa hakea mihinkään töihin, saavat tosi hyvät evästykset täältä. Tämä on todella hyvä tilaisuus päästä töihin ja kuulla firmoista, joita ei välttämättä ole osannut edes ajatella.

Humenius itse on päättänyt kuunnella tarkasti yritysten esittelyjä ja on avoin kaikelle.

– Hyvällä tsägällä täältä ehkä voisi löytää töitäkin. Tykkään tehdä enemmän sisäpuolen töitä, kuten kylpyhuoneremontteja, sellaisia töitä olisi kiva saada.

Työ ja tekijä kohtaavat

Myös yrittäjät pitävät rekrypäiviä hyvänä tapana kohdata tulevia työntekijöitä ja esitellä itseään.

– Tämä on erittäin hyvä tapahtuma, ensisijaisesti on tärkeää kohdata nuoria ja näyttää, että haluamme heitä alalle, sanoo YIT:n Jari Jääskeläinen.

Antti Yrjönen

Rakennus Oy Isotalon toimitusjohtaja Jani Pesonen on samoilla linjoilla.

– Olemme pieni toimija, joka ei näy valtakunnallisessa mediassa. Tällä tavalla mekin tulemme yrityksenä tutuksi ja meille on siten helpompi hakea töihin, hän toteaa.

Rakennus Oy Isotalolla, kuten monilla muillakin rekrypäivään osallistuvilla on tavoitteena löytää nuoria töihin. Pesonen sanoo, että yrityksellä on konkreettinen tarve saada nuoria kasvamaan nykyisten työntekijöiden rinnalle.

– Meilläkin ikärakenne alkaa olla sellainen, että täytyy löytää uusia työntekijöitä alalle.

Sekä Pesonen että Jääskeläinen näkevät rekrypäivien kaltaiset tapahtumat mahdollisuutena tutustua ja yhdistää sopiva työpaikka ja työntekijä.

Rekrypäiviltä löytyvä kesätyö saattaa hyvinkin poikia myöhemmin opiskelu- tai työsopimuksen.

– Se on molemmille osapuolille voitto, jos päästään pysyvään työsuhteeseen, Jääskeläinen sanoo.

Antti Yrjönen

Turvallisuus nousee esille

Useat rekrypäiville osallistuneet yritykset painottavat omasta toiminnasta kertoessaan sitä, että työpaikoilla on ohjaaja, joka sekä neuvoo että auttaa tarvittaessa. Yrittäjät pitävät tärkeänä sitä, että rakennusala muuttuu jatkuvasti turvallisemmaksi ja he haluavat opiskelijoidenkin tietävän sen.

Yritysesittelyjen lisäksi rekrypäivillä kohtaaminen antaa molemmille osapuolella kuvan toisistaan.

– Mielestäni tämä on paras tapa kohdata. Rekrytapahtuma on vähän kuin nuorten työntekijöiden tinder, täällä vähän katsotaan miten mätsätään, Jääskeläinen naurahtaa.