Antti Yrjönen

Arhinmäki: Vasemmistoliitto tavoittelee sosiaaliturvan uudistamisessa askelia kohti perustuloa.

Vasemmistoliiton tavoitteena on perustulo sosiaaliturvan uudistamisessa. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus toteuttaa lupauksensa sosiaaliturvauudistuksen käynnistämisestä, kun sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen asettaa parlamentaarisen komitean valmistelemaan tiekartan sosiaaliturvauudistukselle.

– On korkea aika uudistaa pirstaleinen ja joustamaton suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo.

– Työ on valtava, mutta komitean nimittäminen on askel kohti oikeudenmukaista ja mahdollistavaa sosiaaliturvaa. Komiteassa luodaan yhteisymmärrystä uudistuksen suunnasta tietoon ja tutkimukseen perustuen.

Työ on valtava.

Kohti perustuloa

Arhinmäen mielestä ensivaiheessa on tärkeää yhdistää ja joustavoittaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää tavoitteena myöhemmin siirtyminen perustuloon.

Perustulojärjestelmässä kaikille täysi-ikäisille maksetaan säännöllisesti ja vastikkeetta rahaa toimeentuloa varten. Mallin rahoitukseksi verotusjärjestelmää tulisi uudistaa niin, että hyvätuloisilta perustulo käytännössä verotettaisiin pois. Vasemmistoliitto on julkistanut sosiaaliturvamallinsa vuonna 2018.

ILMOITUS

– Parlamentaarisessa komiteassa tavoitteenamme on edetä mahdollisimman pitkälle kohti perustulon mallia, Arhinmäki toteaa.

– Uuden mallin on mahdollistettava työnteon ja yrittämisen yhdistäminen sosiaaliturvaan paljon nykyistä paremmin. Me haluamme purkaa byrokratia- ja kannustinloukkuja sekä luoda sanktioiden sijaan ihmisille mahdollisuuksia ja luottamusta.

Irti toimeentulotuesta

Vasemmistoliitto tavoittelee pitkällä tähtäimellä vähintään 800 euron suuruista perustuloa, jolloin summa riittäisi korvaamaan nykyiset perusturvaetuudet ja perustoimeentulotuen.

– Jo perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perusturvan on oltava riittävällä tasolla, jotta se poistaisi ihmisten tarpeen täydentää sitä viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitetulla toimeentulotuella, Arhinmäki sanoo.

Jokainen eduskuntaryhmä nimittää laaja-alaiseen parlamentaariseen komiteaan yhden edustajan ja yhden varaedustajan. Komitean toimikausi kestää vuoteen 2027 saakka.