Lehtikuva/Markku Ulander

Tutkijat joutuvat odottamaan aineistoja jopa vuoden.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tilastokeskuksen toimitusajoista. Saramon mukaan Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden aliresursointi on ristiriidassa hallitusohjelman tiedolla johtamisen periaatteen kanssa.

Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden resurssipula on johtanut tietoaineistojen toimitusaikojen venymiseen kestämättömiksi. Aineistoja saattaa pahimmillaan joutua odottamaan vuoden, ja aineistojonojen vuoksi tutkimustulosten saamiseen voi kulua jopa yli kaksi vuotta.

”Miten hallitus aikoo varmistaa, että päätöksenteon tueksi saadaan tuotettua yhä enemmän tutkittua tietoa? Kuinka Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden resursointia parannetaan vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin?”, kysyy Saramo.

Hän muistuttaa nykyisen hallituksen painottavan toiminnassaan aivan erityisesti tutkimustietoon pohjautuvaa laadukasta päätöksentekoa.

Tilastokeskus toimii valtiovarainministeriön tulosohjauksessa. Ministeriö asettaa tutkijapalveluille tulostavoitteita, jotka liittyvät käyttölupahakemusten määrään ja aineistotoimitusten tavoiteaikoihin. Uusimmassa tulossopimuksessa tavoitteet nousivat sekä määrän että toimitusaikojen suhteen, mutta tehtävien suorittamiseen ei kohdennettu lisäresursseja.

Tilastokeskus toteutti tutkijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2018. Kriittistä asiakaspalautetta tuli hakuprosessin kokonaispituudesta ja henkilöstöresurssien riittävyydestä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!