Lauri Hannus

Vesihuollon yksityistämisen estämistä esittävä kansalaisaloite etenee varmuudella eduskuntakäsittelyyn, sillä se ylitti nopeasti 50 000 allekirjoittajan rajan.

Nyt Vesi on meidän -kansalaisaloitteella on allekirjoituksia jo yli 81 000. Aloitteelle ovat julkisuudessa esittäneet tukensa myös lukuisten eduskuntapuolueiden keskeiset vaikuttajat.

Allekirjoituksia kerätään vielä ystävänpäivään eli perjantaihin 14.2. asti. Kansalaisaloite on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle mahdollisimman lähellä sunnuntaina 22.3. vietettävää YK:n maailman vesipäivää.

Kansalaisaloitteen tekijöiden mielestä sen linjausten on nyt johdettava käytännön toimenpiteisiin poliittisen tuen sille ollessa erittäin vahvaa. EU:n komissiossa käsittelyssä ollut ja 1,6 miljoonaa allekirjoitusta kerännyt Vesi on perusoikeus -kansalaisaloite vaati komissiota sisällyttämään EU-lainsäädäntöön perusoikeuden veteen ja vesihuoltoon. Komission vastaus ei kuitenkaan johtanut sitoviin toimiin.

Toivomme, että Marinin hallitus veisi nopeasti eduskuntaan lain, joka rajoittaisi sähkönsiirrosta saatavia voittoja.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt Olli Kohonen (Oulu), Joona Mielonen (Kotka), Vesa Plath (Jyväskylä), Hilkka Haaga (Oulu), Heidi Hietalahti (Oulu) ja Jouni Jussinniemi (Pyhäjärvi) ovat kaikki vasemmistoliiton aktiiveja.

Ilmastonmuutoksen torjunnassakin toimiva vesihuolto olennainen asia

ILMOITUS

Heidän mielestään koko poliittisen järjestelmän uskottavuus edellyttää nyt sitä, että laajan kansansuosion saaneen kansalaisaloitteen sisältö hyväksytään eduskunnassa. Turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymysten ohella keskusteluun on syytä nostaa myös veden vaikutus ympäristöön.

– Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta toimiva vesihuolto on aivan olennainen asia. Vesipolitiikka on keskeistä kestävän kehityksen edistämisessä ja tässä julkisella sektorilla on ja tulee jatkossakin olla ratkaiseva rooli. Vesihuollosta ei saa tehdä bisnestä varsinkin kun kyseessä on luonnollinen monopoli, aloitteen tekijät toteavat.

Kansalaisaloitteen tekijät muistuttavat myös, että suomalaiset eivät halua myydä julkisen sektorin luonnollisia monopoleja yksityisille yrityksille voitontavoittelun välineiksi. Kaikkien tiedossa on sähköverkkojen myynnin aiheuttamat kohtuuttomat hinnankorotukset, joiden maksajiksi ovat joutuneet tavalliset kuluttajat.

– Myös tuota luonnollisen monopolin ongelmaa on korjattava oikeudenmukaisuuden takia. Toivomme, että Marinin hallitus veisi nopeasti eduskuntaan lain, joka rajoittaisi sähkönsiirrosta saatavia voittoja. Tästä voitaisiin ottaa oppia Ruotsista, jossa sähköverkoista saatava tuottotaso on rajattu Suomea paljon pienemmäksi.