Jarno Mela

Työllisyystoimista tulee hallituksen kevään kovin vääntö, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Jatkuvasti kritiikkiä toimettomuudesta saava hallitus voi katsoa myös peiliin, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Hallitus on hänen mukaansa korostanut kohtuuttoman paljon työllisyyskysymystä, jolloin kaikkea sen tekemistä peilataan työllisyyden kautta.

– Julkinen kritiikki, että mitään ei saada aikaan, koskee työllisyystoimia, Arhinmäki sanoo KU:n haastattelussa.

Arhinmäki mainitsee esimerkkinä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) toimet reilun puolen vuoden ajalta.

– Aktiivimalli on purettu, eläkkeitä ja työttömyysturvaa korotetaan, ja nyt hän on saanut neuvoteltua kasaan perhevapaamallin. Seuraavaksi on tulossa hoitomaksu-uudistus. Kyllä kaikessa hiljaisuudessa aika paljon tehdään.

Arhinmäki huomauttaa, että koko viime vaalikausi puhuttiin perhevapaauudistuksesta.

ILMOITUS

– Ja kokoomus piti sitä tärkeimpänä uudistuksena, mutta sen eteen ei tehty mitään.

Hallitus aikoo tämän vuoden aikana ajaa läpi myös oppivelvollisuusiän pidentämisen. Tavoitteena on, että se astuisi voimaan ensi vuonna.

– Samaan aikaan lisätään niin perusopetuksen, ammatillisen opetuksen kuin varhaiskasvatuksen rahoitusta. Ne astuvat voimaan syksyllä, Arhinmäki sanoo.

Ja samaan aikaan hallitus on palauttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pienentänyt ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa.

– Kun puhutaan, ettei hallitus tee mitään, onhan hallitus jo paljon tehnyt.

Turve kivihiilen perässä alas

Helmikuun alussa hallituspuolueet kokoontuivat ilmastokokoukseen Helsinkiin. Siellä päätettiin muun muassa perustaa ilmastorahasto, jolla pyritään vauhdittamaan teollisuuden päästövähennyksien toteutumista. Suurimman huomion varasti kuitenkin se, ettei hallitus tehnyt päätöstä turpeen polton lopettamisesta.

– Sillä on alueellista työllistävää merkitystä, ja se on kotimainen. Ihan samalla tavalla Puolassa on vaikea luopua hiilestä. Tämä ei kuitenkaan ole kestävä peruste olla toimimatta, vaan turpeen energiakäytöstä tulee luopua.

– Kun meillä loppuu kivihiilen käyttö 2029, hyvin nopeasti pitää sen jälkeen turpeen energiakäyttö lopettaa, Arhinmäki sanoo.

Toiveita Arhinmäessä herätti se, että kaikkien hallituspuolueiden nuorisojärjestöt – siis keskustankin – vaativat yhteisessä kannanotossaan turpeen polton lopettamista.

Turpeella tuotetaan vain muutama prosentti Suomen energiantarpeesta, mutta turve tuottaa enemmän päästöjä kuin koko Suomen henkilöautoliikenne.

– Se kuvastaa, kuinka isosta asiasta on kyse.

Joka tapauksessa Arhinmäki on tyytyväinen, että ilmastokokouksessa hyvin selvästi viestitettiin yksi asia. Ilmastotoimien pitää olla kunnianhimoisia, mutta samalla niissä pitää huomioida sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo.

– Isot muutokset tapahtuvat poliittisilla päätöksillä yhteiskunnan tasolla, ja niissä pitää huomioida se, ettei kukaan joudu kohtuuttomaan tilanteeseen.

Leikkaus ei auta työtöntä

Työllisyystoimet tulevat olemaan hallitukselle kevään vaikein asia, Arhinmäki sanoo. Etenkin kun maailmantaloudesta ei näyttäisi tulevan vetoapua.

– Pitää löytää aidosti työllistäviä ratkaisuja. Tällä hetkellä julkisuudessa pyöritettävät elinkeinoelämän ja oikeisto-opposition keinot ovat sosiaaliturvan leikkauksia.

Ja nämä keinot eivät ole mihinkään muuttuneet, hän sanoo.

– Ne ovat koulutusta, palkkatukea, kuntakokeiluja, erilaisia. Edelleen Suomessa on ongelma, että meillä työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa.

Arhinmäki huomauttaakin, että työttömyysturvan leikkaaminen ei auta työtöntä, jolla koulutus ei riitä työelämään tai aiempi ura on alalla, joka on kadonnut.

– Se (leikkaus) vaikeuttaa heidän henkilökohtaista asemaansa muttei paranna työmarkkina-asemaa.

Joka tapauksessa päätökset työllisyystoimista tulevat olemaan vaikeita.

– Näkee, että hallituspuolueilla on hyvin erilaisia näkemyksiä työllisyystoimista. Nyt kolmessa hallituspuolueessa on innostusta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamiseen, ja kahdessa (SDP ja vasemmistoliitto) ei ollenkaan.

Arhinmäki patistelee hallitusta myös tarttumaan hallitusohjelman kirjaukseen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon vauhdittamisesta. Asuntopolitiikka on ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) vastuulla.

Etenkin pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet huimiksi. Arhinmäki kuvailee asuntopolitiikkaa isoksi työllisyyskysymykseksi.

– Toistaiseksi asuntopolitiikassa on näkynyt vähän toimia. Siihen pitäisi saada vauhtia.