Teollisuusliitto

KU sortui SAK:n hallituksen varapuheenjohtajan valintaa koskevassa haastattelussa heikkotasoiseen journalismiin ja erittäin yksipuoliseen tiedonvälitykseen. On aivan totta, että valintaryhmässä ei ole yhtään naista. Totesin tämän kun minua haastateltiin ja pyysin, ettei muiden nimiä julkaista, tiedostaen mitä siitä seuraa, toimittaja Koskinen itsepintaisesti vaati nimet juttuun.

Haluan tuoda esille, että prosessissa mukana olevilta liittoryhmiltä kysyttiin edustajia etsintäryhmään ja ne myös saatiin. Pidän erittäin kummallisena, että etsintäryhmän vetäjää tai sen jäseniä syyllistetään liittoryhmien tekemistä päätöksistä. Tämän kaltaista vääriin tietoihin ja ilkeämielisiin keskusteluihin suhtaudun hyvin kriittisesti.

Tehtävään valittava henkilö tulee olemaan tehtävään sopiva ja pätevä sukupuoleen katsomatta. Tämän luulisi olevan selvyys 2000-luvulla. Ajatus siitä, että kaikki hakijat olisivat SAK:n edustajakokouksen haastateltavana, on kaunis, mutta äärimmäisen hankala toteuttaa. Hakijoita tulee olemaan useita kymmeniä, miten edes kokousteknisesti tai ajankäytön suhteen tämä olisi mahdollista. Tämän vuoksi etsintäryhmä tekee työtään ja suorittaa alustavaa esikarsintaa. Selvää on, että valinnan tekee SAK:n edustajakokous.

Lisäksi haluan tuoda esiin, että etsinryhmässä on kentän edustajia mukana. Kysymyksessä ei ole siis mikään ”ay-johtajien” hanke. Annan mielelläni prosessista lisätietoja ja vaikka haastatteluja.

Lopuksi totea prosessin avoimuudesta, me pyysimme juttua KU, jotta hakijoita tulisi mahdollisemman paljon, erityisesti ay-liikkeen ulkopuolelta. Pelkästään hakuprosessiin osallistuu lähes 20 henkilöä, edustajiston ryhmä kooltaan noin 40, eli melkoinen joukko.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja