All Over Press/Ismo Pekkarinen

Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa, vaaditaan Vesi on meidän -aloitteessa.

Kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi avautuu perjantaina. Vesi on meidän – kansalaisaloite tähtää siihen, että eduskunta loisi lainsäädännön estämään vesihuollon yksityistämisen. Viime aikoina on kerrottu vesihuollon yksityistämistä koskevista suunnitelmista Jyväskylässä ja Ähtärissä.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat Olli Kohonen, Joona Mielonen, Jouni Jussinniemi, Vesa Plath, Hilkka Haaga ja Heidi Hietalahti. He muistuttavat siitä, että vesihuoltoon ei voi juuri syntyä kilpailua sen ollessa niin sanottu luonnollinen monopoli, jossa vain yksi toimija kykenee toimimaan markkinoilla.

”Ei ole millään tapaa realismia, että jollekin paikkakunnalle Suomessa rakennetaan kilpaileva vesihuoltoverkosto jo olemassa olevan rinnalle”, aloitteessa todetaan.

Aloitteen vastuuhenkilöt toteavat, että maailmalla on paljon huonoja kokemuksia vesihuollon yksityistämisestä.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tämä on nostanut veden hintaa yksittäisille kuluttajille ja samalla veden jakeluongelmat ovat lisääntyneet. Veden laatutaso on laskenut huomattavalla tavalla ja yritykset ovat tehneet huomattavan paljon voittoa tällä luonnollisella monopolilla. Monet kaupungit, esimerkiksi Berliini ja Pariisi, ovat ottaneet uudelleen omistukseensa yksityistetyn vesihuollon siinä ilmenneiden suurten ongelmien myötä.

ILMOITUS

Aloitteen mukaan vesihuollon yksityistäminen Suomessa johtaisi mitä todennäköisimmin yhtä lailla kustannusten nousuun ja palvelutason heikentymiseen. Vastaavalla tavalla tapahtunut luonnollisen monopolin myynnistä aiheutunut kustannusnousu on näkynyt jo nyt Suomessa sähkönsiirtohinnoissa Caruna-kauppojen myötä.

Vesihuollon yksityistäminen olisi suuri riski myös ympäristönäkökulmasta ja suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta.

Aloitteessa painotetaan, että vesihuolto on kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta olennainen toiminto, jolloin sen toimintavarmuus ja hallinnon avoimuus ovat kriittisiä tekijöitä.

Vesi on meidän – kansalaisaloitteessa esitetään, että tämän kansalaisaloitteen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.