Lehtikuva/Juha Sinisalo

Lähes 600 000 kuntien, valtion, yliopistojen ja kirkon palkansaajaa uhkaa siirtyä sopimuksettomaan tilaan.

Tilanne työmarkkinaneuvotteluissa kiristyy entisestään. Keskiviikkona omista toimistaan ilmoittivat työnantaja- ja palkansaajajärjestöt.

Julkisalojen palkansaajien työehdoista sopivat järjestöt ilmoittivat päättäneensä irtisanoa virka- ja työehtosopimuksensa kunnissa, valtiolla, yliopistoissa ja Avainta-aloilla. Kirkon työehtosopimukset on sanottu irti jo aiemmin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty sekä Ammattiliitto Pro painottavat, että päätösten myötä myös työajan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu.

Kevään neuvotteluissa julkisalaa yhdistää selkeä tavoite poistaa kaikkien henkilöstöryhmien vahvasti epäoikeudenmukaisiksi kokemat kiky-tunnit.

Koko julkisella sektorilla sopimusten irtisanominen koskee liki 600 000:ta palkansaajaa, mikä on noin 30 prosenttia Suomen palkansaajista.

ILMOITUS

Kaikki sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. Päättymistä seuraavassa sopimuksettomassa tilassa loppuu myös palkansaajien velvoite työrauhasta.

Palkkaa leikataan vain liittojen jäseniltä

Metsäteollisuus ry puolestaan kiristää neuvottelutilannetta pidentämällä neljällä vuorokaudella työsulkua, joka kohdistuu Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniin. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen aiemmin ilmoitettu työsulku pitenee näiden liittojen osalta seitsemään vuorokauteen.

– Yritämme työsuluilla saada liikkeelle neuvotteluja kaikkien lakkoilevien ammattiliittojen kanssa. On erittäin valitettavaa, että sopua kilpailukykyä parantavista työehdoista ei ole saatu, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Hän jatkaa, että ammattiliitoista ei nyt löydy vastuunkantajaa eikä sopimuksia synny.

Työsulun pidentäminen neljällä vuorokaudella tarkoittaa, että Pron ja Sähköliiton jäsenten työsulku paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa toteutetaan 10.–16. helmikuuta suoraan ammattiliittojen lakkojen jatkoksi.

Työsulku järjestetään 12:ssa paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden tuotantolaitoksessa. Työsulun aikana ammattiliittojen jäseniä ei päästetä työpaikoilleen, eikä heille makseta palkkaa. Työtaistelut rajoittavat myös lomapäivien ansaintaa ja työsuhde-etuja. Liittoihin kuulumattomien palkkaa tai etuja työsulku ei leikkaa, vaikka tuotantoa ei sen aikana tehtäisikään.

Prolta heti vastaveto

Vastavetona Metsäteollisuudelle Ammattiliitto Pro ilmoitti heti uudesta työnseisauksesta paperiteollisuuteen. Se koskee torstaina 13.2. kello 0.00 – keskiviikkona 19.2. kello 23.59 alkavia paperiteollisuuden toimihenkilöiden työvuoroja.

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan Metsäteollisuuden toimenpiteet uuden työsulun muodossa heikentävät jatkuvasti liittojen neuvotteluilmapiiriä, jotta molemmat osapuolet saisivat tyydyttävän ratkaisun työehdoista.

– Edellytämme, että Metsäteollisuus ry ryhtyy hakemaan aktiivisesti Pron kanssa ratkaisua yhä laajenevaan työriitaan.

Työnseisauksen piiriin kuuluvat kaikki Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuus ry:n välisen toimihenkilösopimuksen soveltamisalan työtehtävät lukuun ottamatta KotkaMills Oy:tä ja Tervakoski Oy:tä.

– Edellä mainittujen yritysten sulkeminen pois lakon piiristä johtuu siitä, että kyseisissä yrityksissä ei ole käytössä työehtosopimuskiistaan johtanutta kilpailukykysopimukseen perustuvaa työajan lisäämistä 24 tunnilla vuodessa, kommentoi sopimusalavastaava Jari Uschanov.

– Arvostamme sitä, että Metsäteollisuuden ja muiden työnantajaliittojen voimakkaasta koordinaatiosta huolimatta näissä ja monissa muissakin yrityksissä on ymmärretty, ettei työajan lisääminen paranna työn tuottavuutta. Yrityksissä on myös hyödynnetty mahdollisuutta sopia paikallisesti, ettei vuosittaista työaikaa lisätä.