Antti Yrjönen

Ministeri Kiuru lupaa vasemmistoliiton Lohikoskelle parannuksia sote-maksukattoihin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski moittii nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia siitä, etteivät kotisairaalahoidon maksut sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoon.

Hän paheksuu sitä, että kotisairaalamaksut jäävät täysin potilaan itsensä maksettavaksi, vaikka kotona hoitamisen pitäisi olla joissain tapauksissa yhdenvertainen vaihtoehto laitoshoidolle.

– Sama hoito sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla kerryttää maksukattoa, mutta kotisairaalahoito ei, vaikka se on kunnalle edullisempaa. Tämä on epäjohdonmukaista, Lohikoski sanoo.

Kotisairaalahoito on kunnalle edullisempaa.

Kotisairaala mahdollistaa potilaiden hoitamisen kotona. Se on määräaikaista ja tehostettua kotisairaanhoitoa, jonka tarkoituksena sairaalahoitojakson lyhentäminen tai korvaaminen. Kotisairaalan etuna ovat tehokkuus, turvallisuus ja joustavuus.

– Lyhytaikainen kotisairaalahoito tulisi hyväksyä pikimmiten sisältyväksi maksukattoon, sillä se on täysin terveydenhuoltolain mukaista sairaanhoidollista toimintaa, Lohikoski sanoo.

ILMOITUS

Ministeri lupaa asian etenevän

Lohikoski jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastattavaksi joulukuussa 2019.

Vastauksessaan tämän vuoden puolella Kiuru kertoo, että hallitus uudistaa asiakasmaksulakia hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muun muassa maksuttomuutta laajentamalla ja maksuja kohtuullistamalla.

Tässä yhteydessä aiotaan tarkistaa myös maksukattoa koskevaa sääntelyä muun muassa tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksujen osalta. Asian on tarkoitus tulla eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokaudella 2020.

– Hienoa, että asia etenee. Maksukaton laajentamista myös tulosidonnaisen kotisairaanhoidon ja esimerkiksi kotihoidon ja hammasterveydenhuollon maksuihin tulisi pohtia samassa yhteydessä, sanoo Lohikoski.