Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ansiopäivärahan saajien määrä väheni viime vuonna, mutta väheneminen hidastui loppuvuodesta ja lomautusten määrä kasvoi.

Tilastokeskus julkisti viime perjantaina hyviä uutisia työllisyydestä. Työllisiä oli vuoden 2019 joulukuussa 17 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työllisyysasteen trendiluku nousi 73 prosenttiin.

Hyvä työllisyyskehitys näkyi myös työttömyyskassoissa. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan kassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahoina 1,7 miljardia euroa. Kulut ovat laskeneet 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja 1,2 miljardia vuoden 2015 jälkeen.

Viime vuonna 246 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 6 prosenttia edellisvuodesta.

Merkkejä huonommasta käänteestä näkyi loppuvuonna. Ansiopäivärahakulujen lasku hidastui ja joulukuussa kulut kääntyivät pieneen nousuun edellisvuoden tilanteeseen verrattuna. Myös ansiopäivärahan saajien määrän lasku hidastui ja kääntyi lopulta nousuun loppuvuonna.

Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavien määrä alkoi samaten kasvaa syksyllä. Joulukuussa lomautettujen määrä nousi 47 prosenttia edellisvuoden tilanteeseen nähden.

ILMOITUS

Osa-aikatyön tekeminen yleistyy

Osa-aikatyön tekeminen on ollut viime vuodet kovassa kasvussa. 38 prosenttia ansiopäivärahan saajista sai viime vuonna soviteltua päivärahaa osa-aikatyön, keikkatyön tai pienimuotoisen yritystoiminnan ajalta. Osuus on tuplaantunut vuoden 2011 jälkeen.

Vuorotteluvapaa romahtanut

Vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna noin 6 000 henkilölle. Vuorotteluvapaan käyttö on laskenut 72 prosenttia vuoden 2014 jälkeen. Vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettiin vuosina 2014 ja 2016 ja esimerkiksi työhistoriaedellytys nostettiin vuoden 2016 alussa 20 vuoteen.

Liikkuvuusavustusta sai viime vuonna alle 2 000 henkilöä. Liikkuvuusavustusta alettiin maksaa vuoden 2017 alusta henkilöille, jotka ottavat työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta.